Leirikirjeet kevään ja kesän rippikoululeireille sekä päivärippikoulun ryhmälle

Tälle sivulle päivittyvät huhti- tai toukokuun aikana kevään ja kesän leirien sekä päivärippikoulun leirikirjeet, leiriläisen turvallisuuslomakkeen joka pitää palauttaa täytettynä sekä leirejä koskevan mobiiliviestimien ohjelapun.

HUOM! Leirikirjeet tulevat siis myös perinteisen postin kautta, mutta tästä saat kirjeen nopeammin tai löydät sen varakappaleen.

Lummeniemi I/2018

Lummeniemi II/2018

Päivärippikoulu

Leirikirjeiden liitelappu mobiiliviestimistä - lue ja palauta leirille saapuessa allekirjoitettuna

Leirin turvallisuuskortti