Hautausjärjestelyt

Kirkkoherranviraston hautausasioiden toimistossa sovitaan hautapaikkaan ja hautaan siunaamiseen liittyvistä asioista. Kirkkoherranviraston osoite on Pappilantie 6. 

Kirkkoherranvirastosta varataan siunauksen toimittava pappi sekä siunausaika ja siunauspaikka. Siunauksen toimittaa vuorossa oleva oman seurakunnan pappi. Lisäksi siunaukseen varataan kanttori sekä suntio.

Jos vainaja halutaan haudataan muualle kuin kotikuntansa hautausmaalle, hautapaikkaan liittyvät järjestelyt hoidetaan kyseisen seurakunnan kanssa. Vainaja voidaan myös omaisten toivomuksesta siunata kotikunnassaan ja siirtää siunauksen jälkeen hautauspaikkakunnalle.

Hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksista, myyvät arkkuja ja uurnia sekä hoitavat sopimuksen mukaan monet muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat. Jos omaiset eivät halua itse hoitaa siunaukseen liittyviä varauksia, voi nekin jättää hautaustoimiston tehtäväksi. Omaisten ja papin on kuitenkin aina hyvä tavata hyvissä ajoin ennen siunausta.

 

Siunauspäivät ja kellonajat

Viitasaaren seurakunnassa siunauspäivä on pääsääntöisesti lauantai. 

Tarvittaessa omaisten toivomuksesta hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös perjantaina tai muuna arkipäivänä.

Sunnuntaisin, kirkkollisina juhlapyhinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä sekä joulu- tai juhannusaattona hautauksia ei suoriteta.