Mikä on johtoryhmä?

Seurakunnan hallinnossa toimii johtoryhmä, jonka jäsenistä kolme on johtavia luottamushenkilöitä ja kaksi johtavia viranhaltijoita. Johtoryhmä ei ole päätöksiä tekevä ryhmä, mutta se tekee valmistelua, suunnittelua ja asioiden vireille laittamista.

Johtoryhmä 2017-18:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Maria Kaisa Aula
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, Sisko Linna
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, Eero Pulkkinen
Kirkkoherra (ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja), Antti Hiltunen
Talouspäällikkö, Kirsi Salojärvi

Johtoryhmä kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.