Mitä tukiryhmät tekevät?

Tukiryhmiin tuli muutos vuoden 2015 alusta, kun jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmät yhdistettiin. Tukiryhmiin on pyritty saamaan myös 16-17-vuotiaita. Samoin tukiryhmiin on pyritty saamaan sekä naisia että miehiä ja jäseniä niin taajamista kuin kylillä asuvista. Valtuutettuja on tukiryhmissä aiempaa enemmän.

Tukiryhmien tehtävänä on käsitellä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio omalta työalaltaan ennen kirkkoneuvoston käsittelyä ja seurata ja edistää toimintasuunnitelman toteutumista. Olennainen osa tukiryhmien toimintaa on erilaiset käytännön tehtävät yhdessä työntekijöiden kanssa.

Tukiryhmät 2017-18:

Aikuistyön tukiryhmä

Kirkkovaltuustosta:Arvo Pietiläinen (pj.).
Muita seurakuntalaisia: Kari Hämäläinen, Kristiina Kauppinen, Edwin Krause, Tero Leppämäki, Mari Waali.
Työntekijöitä: Antti Hiltunen (siht.).

Diakonian tukiryhmä

Kirkkovaltuustosta: Anna-Kaisa Kokkoniemi (pj.), Ritva Muittari, Marjatta Ruuska.
Muita seurakuntalaisia: Ilmi Hakonen, Pirkko Hämäläinen, Helena Karppinen, Laila Leskelä, Paula Tuohimetsä ja Markku Vihava.
Työntekijöitä: Ansa Litendahl (siht.), Anneli Palonen, Sami Siltanen.

Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä

Kirkkovaltuustosta: Raija Kuronen (pj.), Sisko Linna, Seija Puttonen.
Muita seurakuntalaisia: Niko Hakkarainen, Joonas Laine, Jukka Puustinen, Elina Räsänen.
Työntekijöitä: Antti Hiltunen, Anna Karjalainen (siht.), Sami Siltanen.

Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä

Kirkkovaltuustosta: Ulpu Kananen (pj.), Ulla Urpelainen.
Muita seurakuntalaisia: Janne Hiltunen, Jaana Hyppönen, Suvi Liimatainen, Essi Mehto, Terhi Mehto, Markus Vuorio
Työntekijöitä: Sami Siltanen, Heidi Syvänen, Sari Toikkanen (siht.).

Lähetyksen tukiryhmä

Kirkkovaltuustosta: Tuulikki Hämäläinen (pj.), Eero Pulkkinen.
Muita seurakuntalaisia: Kaija Hakonen, Outi Helle, Aino Linjama, Kaija Korhonen.
Työntekijöitä: Alpo Syvänen (siht.), Antti Hiltunen.

Nuoriso- ja rippikoulutyön tukiryhmä

Kirkkovaltuustosta: Juhani Halonen (pj.), Olli Helle, Mervi Paananen.
Muita seurakuntalaisia: Kaisamari Hiltunen, Tapani Kähärä, Hanna Paananen, Anniina Palonen, Seija Ruuska, Tiina Vuorio.
Työntekijöitä: Sami Siltanen, Alpo Syvänen, Heidi Syvänen (siht.).

Viestinnän tukiryhmä

Kirkkovaltuustosta: Päivi Leivonen-Majaniemi (pj.), Maria Kaisa Aula.
Muita seurakuntalaisia: Jaana Räihälä.
Työntekijöitä: Antti Hiltunen, Päivi Paananen (siht.), Tuija Siidorow.

Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa lapsille ja perheille.
Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä toimii nimensä viittaamilla osa-alueilla.
Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä toimii nimensä viittaamilla osa-alueilla.