Lutherin aikaan kirkossa luettiin Raamattua latinan kielellä. Luther halusi, että Raamattu käännettäisiin jokaisen kansan omalle kielelle, jotta kaikki voisivat lukea sitä itse.

Pian Lutherin oppilas, suomalainen Mikael Agricola, käänsi Uuden testamentin suomen kielelle. Hän kirjoitti myös ensimmäisen suomenkielisen aapisen.

Martti