Kirkkoherra Antti Hiltunen kannustaa äänestämään

Kaikki, joilla äänioikeus on: Käyttäkää sitä!

Ehdokkaana seurakuntavaaleissa Viitasaarella on 32 ehdokasta, joista paikan kirkkovaltuustossa saa 19. Ketkä, sen päättävät vain ja ainoastaan he, jotka äänestävät. Äänioikeus on jo 16-vuotiailla seurakunnan jäsenillä.

Kirkkoherra Antti Hiltunen kannustaa painokkaasti äänestämään:

- Kaikki ehdokkaat ovat nyt yhdellä listalla. Nyt kannattaa äänestää. Jos ajattelee, että ehdokkaissa on sopiva tyyppi päättämään seurakunnan asioista, hänelle kannattaa ääni antaa.

Ehdokkaita voi vertailla

Kirkkoherra vertaa vaaleja työhönottotilanteeseen. Vaaleissa haetaan paikkaa luottamustoimeen. Umpimähkään ei työpaikkoja täytetä työelämässäkään, eikä niin tarvitse tehdä vaaleissakaan.

- Ehdokkaista voi ottaa selvää, heidän mielipiteistään. Mitä he pitävät tärkeinä? Jos ehdokkaita tuntee tai haluaa lähestyä suoraan, heiltä voi kysyä, että mitäpä ovat ne asiat, joita haluat ajaa.

- Vaalikone on hyvä keino tutustua ehdokkaiden ajatuksiin ja arvoihin heidän kohdallaan, jotka ovat vaalikoneeseen vastanneet. Ehdokkaita voi tavata myös heidän omissa tilaisuuksissaan ja toivottavasti mahdollisimman moni ehdokas on paikalla kaikille ehdokkaille yhteisessä vaalitilaisuudessa sunnuntaina 4.11. seurakuntatalolla.

- Toivon todella, että kaikki, joilla äänioikeus on, käyttäisivät sitä. On hienoa, ettei Viitasaarella ole sopuvaalit, vaan oikeat vaalit.

Luottamushenkilöillä on paljon valtaa

Kaikille seurakunnan hallinto ei ole tuttua. Voi olla sitäkin käsitystä, että kirkkoherra päättää asiat aika pitkälle ja että määräyksiä tulee paljon ylhäältä: piispalta ja hiippakunnalta.

- Mihin seurakunta suuntaa resurssejaan eli rahaa, sitä ei määritellä muualla. Seurakunta päättää itse esimerkiksi sen, minkä verran on työntekijöitä, mitkä rakennukset pidetään ja remontoidaan, Antti Hiltunen painottaa.

- En halua korostaa, että vaikeat ajat ovat edessä, mutta sitä valintaa joudutaan tekemään, että mistä vähennetään ja mistä ei. Päätäntävaltaa luottamushenkilöillä on paljon.

- Kaupungin puolella kaupunginvaltuuston rooli tiedostetaan ehkä selkeämmin. Näitä luottamuselimiä voi verrata, samaan tapaan toimitaan seurakunnassakin. Kirkkoneuvostossa kirkkoherralla on ehkä vahvempi rooli kuin kaupunginjohtajalla kaupunginhallituksessa, koska kirkkoherra on neuvoston puheenjohtaja ja äänivaltainen jäsen, Hiltunen vertaa.

Kirkkoherra muistuttaa, että kirkkovaltuusto päättää esimerkiksi seurakunnan strategiasta eli suurista linjauksista, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä arvioi vuosittain niiden toteutuman.

Työntekijöitä kirkkovaltuusto ei enää valitse, mutta kirkkoneuvoston kyllä. Neuvostolla on paljon käsiteltäviä asioita vuoden mittaan. Vaalimenestys vaikuttaa osaltaan siihen, ketkä neuvostoon pääsevät.

- Kirkkoneuvostoon valitaan kuusi luottamushenkilöä. Jos he ovat valtuustosta kaikki, se tarkoittaa kolmasosaa valtuutetuista.

Jokainen ääni on painokas

- Jokainen ääni vaaleissa on tärkeä. Äänestää voi ennakkoon tai vaalipäivänä sunnuntaina 18. marraskuuta. Oman äänen käyttämiseen vaaleissa ei ole muuta konstia kun käydä äänestämässä, kirkkoherra Antti Hiltunen toteaa.

Kun äänestysprosentti seurakuntavaaleissa on kieppunut 20-25 prosentin tietämissä, tarkoittaa se, että yksikin ääni vaikuttaa paljon oman ehdokkaan läpipääsyn mahdollisuuteen.

Valtuusto kokoustaa julkisesti

- Mielenkiinnon ei tarvitse kuitenkaan vaaleihin loppua. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Mutta jos odotat siellä kuulevasi suurta vääntöä ja riitelyä, tulet pettymään. Keskustelua ja päätöksentekoa siellä kyllä on.

- Vielä pitää muistaa sekin tärkeä asia, että kirkkovaltuutetut valitsevat seuraavan kirkolliskokouksen maallikkojäsenet. Lapuan hiippakunta saa sinne seitsemän maallikkopaikkaa. Lisäksi papit äänestävät sinne omat edustajansa.

Kirkolliskokous kokoontuu viikoksi keväisin ja syksyisin ja käyttää kirkkokunnan ylintä päätösvaltaa.

TS


Antti Hiltunen muistuttaa, että yksikin ääni voi ratkaista, kuka pääsee kirkkovaltuustoon.