Kirkkovaltuuston kokous

ke 29.4. klo 18.00

Seurakuntatalo

Kokous seurattavissa netistä.

Kokous toteutetaan osittain Teams-kokouksena. Kokous lähetetään yleisön nähtäväksi srk:n Facebookissa.

Asialistalla on mm. eron myöntäminen kirkkovaltuuston jäsenyydestä yhdelle jäsenelle ja varahenkilön kutsuminen varsinaiseksi jäseneksi, keskusrekisteriin liittyvän sopimuksen hyväksyminen ja edustajien nimeäminen johtokuntaan, Rukoushuone-kiinteistön myyminen Suovanlahdella, tonttikauppa Haapasaaressa, lisätalousarvioon kaksi asiaa, kiinteistöpäällikön viran perustaminen ja toimintakertomus ja tilinpäätös viime vuodelta.