Asioiden hoito hautajaisten jälkeen

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus. Siihen tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimiin kannattaa ryhtyä ajoissa. Vainajasta on hankittava 15 ikävuodesta alkaen sukuselvitykset kaikista niistä seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on elämänsä aikana ollut kirjoilla. Viitasaaren seurakunnan jäsenyyden ajalta virkatodistukset tilataan Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteristä Jyväskylästä p. 041 730 2591 tai sp. luovutus.akrlapua(at)evl.fi - korvaa (at) merkillä @.  Keskusrekisterit voivat pyydettäessä sisällyttää todistukseen kaikkien kirjoillaoloseurakuntien tiedot, jolloin erillisiä tilauksia muista seurakunnista ei tarvita. Omaiset voivat antaa sukuselvitystilauksista toimeksiannon perunkirjottajalle, joka hoitaa asiakirjojen tilaamisen. 

Perunkirjoituksessa ja myöhemmässä perinnönjaossa on varminta käyttää lakia tuntevia asiantuntijoita.

Hautajaisten jälkeen on myös hoidettava erilaisia eläke- ja vakuutusasioita. Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot neuvovat eläkkeisiin, asumistukeen ja avustuksiin liittyvissä asioissa.

 

Hautamuistomerkki

Seurakunnan puolesta uudelle haudalle asennetaan väliaikaiseksi merkiksi valkoinen puuristi, jossa on vainajan nimi ja hautapaikkaa osoittavat numerot. Puuristi on haudalla siihen saakka, kunnes omaiset hankkivat haudalle pysyvän hautamuistomerkin. Pysyvän hautamuistomerkin hankkimisessa ei ole kiirettä. 

Haudalla vainajan muistoksi asennettava muistomerkki voi olla kiveä tai metallia. Sen täytyy olla hautausmaan yleisilmeeseen sopiva, eikä saa loukata vainajan muistoa eikä hautausmaan arvokkuutta.

Erikoisen muotoiset tai esittävät patsaat tai muut vastaavat muistomerkit eivät ole sallittuja.

Hautamuistomerkin toimittajan on etukäteen esitettävä hautamuistomerkkisuunnitelma seurakunnalle hyväksyttäväksi. Seurakunnalla hautausmaan haltijana on oikeus määrätä, minkälaisia muistomerkkejä haudalle asennetaan.

Erikoistapauksissa, jos säädellyistä mitoista poiketaan, tai samalle haudalle aiotaan asentaa useampi kuin yksi muistomerkki, tulee siihen saada lupa kirkkoneuvostolta.

Muistomerkin hoito kuuluu haudan haltijalle.

 

Hautamuistomerkin koko

Hautamuistomerkin koon tulee olla suhteessa hautapaikkaan seuraavasti:

1 hengen hauta: kiven leveys enintään 80 cm, korkeus korkeintaan 60 cm

2 hengen hauta: kiven leveys enintään 110-120 cm, korkeus enintään 60-80 cm

3 hengen hauta: kiven leveys enintään 170-190 cm, korkeus enintään 60-80 cm

Muistomerkin vahvuuden tulee olla vähintään 15 cm. Muistokiven aluskivenä on käytettävä n. 5 cm muistokiven reunan yli ulottuvaa pohjakiveä. Uuden malliset kukkakaukalot (yhtenäiset kukka-aukolliset pohjakivet) ja muoviset muistomerkit eivät ole sallittuja.

Hautamuistomerkki on omaisten omaisuutta ja heidän vastuullaan. Aika ajoin on hyvä tarkkailla hautakiven pysymistä jalustallaan. Routa liikuttaa maanpintaa ja aiheuttaa hautakivien kallistumista tai jopa kaatumisen.

Kallistunut hautakivi aiheuttaa varaatilanteen hautausmaalla liikkuville sekä kesäaikaan myös hautausamaan puistotyöntekijöille. Kaatuessaan hautakivi voi vahingoittaa naapurihaudan kiven ja tästä voi seurata myös vahingonkorvausvelvollisuus. Kallistuneen hautakiven oikaisun voi hoitaa itse esimerkiksi palveluja tarjoavien yritysten kautta tai tilaamalla oikaisupalvelu seurakunnalta seurakuntatoimistosta.

 

Haudan hoito

Omaisten on huolehdittava haudan hoidosta joko itse tai hoidon voi tilata korvausta vastaan seurakunnalta.

Haudanhoitosopimukset tehdään seurakuntatoimistossa ja haudan hoidosta löytyy tarkemmin tietoa kotisivuilta kohdasta Haudanhoitosopimukset.

 

Pyhäinpäivä

Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa luetaan omaisten luvalla Viitasaaren kirkossa kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakunnan jäsenten nimet ja kunkin muistolle sytytetään kynttilä.

Näin tarjoamme mahdollisuuden yhdessä toisten samaa kokeneiden kanssa muistella läheistä, käydä läpi surua ja etsiä Jumalan sanasta uutta toivoa ja rohkeutta elämään.

Nimien lukemisen lisäksi ilta sisältää Jumalan sanaa, rukousta ja musiikkia. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kutsukirje tilaisuuteen lähetetään yhdelle viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleen läheiselle, jonka toivotaan välittävän kutsua toisille omaisille.

 

Hautakirja

Hautaoikeuden haltijalle lähetetään uuden haudan lunastuksen jälkeen hautakirja. Hautakirja voidaan lähettää myös hallinta-ajan jatkamisen ja hautaoikeuden haltijan muutoksen jälkeen, pyynnöstä muulloinkin tarvittaessa. Hautakirjasta ilmenee kenelle hauta on luovutettu, hauta-alue, mahdollinen lunastusmaksu ja haudan hallinta-aika sekä tähän mennessä hautaan haudatut vainajat. Hautakirjasta jää kopio seurakuntaan.