Siunaustilaisuus

Hautaan siunaus on osa kirkon jumalanpalveluselämää. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan viimeiseen lepoon ja Jumalan haltuun. Muistetaan vainajaa, rukoillaan hänen puolestaan sekä lohdutetaan surevia. Kristilliseen uskoon kuuluu ylösnousemuksen ja jälleen näkemisen toivo.

Siunaustilaisuus on jokaisen viimeinen juhla, siinä vainaja on viimeisen kerran fyysisesti läsnä.

 

Siunauspaikka

Siunaus toimitetaan kirkossa, kappelissa tai haudalla. Siunauspaikka määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan millä hautausmaalla hautapaikka sijaitsee. Jos hautapaikka on Haapasaaren hautausmaalla, siunaus toimitetaan kirkossa.  Hiekan kappelissa siunataan vainajat, joiden hautapaikka on Hiekan hautausmaalla. Kirkkoon mahtuu n. 500  henkeä ja kappeliin noin 100  henkeä. Siunaus voidaan toimittaa myös sairaalan kappelissa, jonne mahtuu n. 10 henkeä.

 

Kristilliseen seurakuntaan kuulumattoman siunaus

Järjestelyjen lähtökohtana on vainajan ja omaisten toivomukset. Kristilliseen seurakuntaan kuulumaton vainaja voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät ja pappi toteaa, että kirkolliseen hautaan siunaamiseen on perusteita.

Jos henkilö on eläissään ilmaissut, ettei hän halua tulla siunatuksi, ei siunausta toimiteta vastoin henkilön vakaumusta. Poikkeustapauksissa siunaamisen voi toimittaa muunkin kristillisen kirkon tai siihen rinnastettavan yhteisön pappi, mikäli se perustuu vainajan selvästi ilmaisemaan tahtoon ja siitä sovitaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.Hautaan siunaaminen on samanlainen kuin kirkkoon kuuluvan siunaus.

Siunauskappeli voidaan luovutta myös muiden kirkkokuntien tai uskonnottomien hautausseremonioihin. Luvan näihin tilaisuuksiin saa kirkkoherralta. Kirkon tai kappelin käytöstä peritään erillinen korvaus.

 

Tilaisuuden kulku

Arkunkantajien toivotaan saapuvan viimeistään 15 minuuttia ennen siunaustilaisuuden alkua ruumishuoneen edustalle. Vainajien säilytystilat sijaitsevat  Haapasaaren hautausmaalla kirkon sankarihauta-alueen rinteessä, länsipuolen hautausmaan yläosassa. Hiekan hautausmaalla säilytystila sijaitsee aivan kappelin vieressä.

Mikäli joku omaisista haluaa vielä katsoa vainajaa, tulisi asiasta sopia suntion kanssa ja saapua paikalle viimeistään puolta tuntia ennen tilaisuuden alkua. Tuolloin arkku voidaan vielä avata poikkeustapauksia lukuunottamatta.

Siunaustilaisuuden alussa kantajat siirtävät arkun alttarille surunmarssin alkaessa soida. Suntio opastaa arkunkantajia tehtäväänsä.

Arkun pääpuoli on alttariin päin. Papin tehtävänä on hoitaa siunaustilaisuus ja opastaa sen kulku.

Siunaustilaisuus alkaa virrellä tai muulla musiikilla. Alkumusiikin jälkeen voidaan laskea kukkatervehdykset tai kukat voidaan laskea myös vasta siunauksen jälkeen. Tästä sovitaan papin kanssa käytävässä toimistuskeskustelussa. Tilaisuudessa lauletaan omaisten kanssa sovitut virret. Toimituksen jumalanpalvelusluonne huomioiden tilaisuudessa voi olla myös muu laulu- tai soittoesitys. Tämän jälkeen pappi lausuu yhteisen alkusiunauksen ja johdantosanat kaikille läsnäolijoille. Tämän jälkeen luetaan Raamattua ja rukoillaan. Papin puheessa muistellaan vainajaa sen mukaan, mitä pappi on omaisilta kuullut hänen elämästään ja mitä elämä ja kuolema kristitylle ovat.

Vainajan siunaaminen toimitetaan yhdessä seisten. Pappi laskee hiekkaa arkun kannelle ja lausuu vainajan nimen sekä siunaussanat. Vainajan siunaamisen jälkeen saattoväki rukoilee yhdessä. Yleensä tilaisuuden lopuksi lauletaan virsi tai kuullaan muuta musiikkia.

Tämän jälkeen arkku siirretään kirkosta tai kappelista ulos saattovaunuun ja siirretään hautapaikalle. Mikäli vainajalle on sovittu tuhkaus, arkku siirretään kirkosta tai kappelista ruumisautoon ja vainaja kuljetetaan krematorioon. Vainaja voidaan myös siirtää siunaustilaisuuden jälkeen takaisin ruumishuoneelle ja kuljetus tapahtuu myöhemmin.

 

Arkunkantajat

Kantajia tarvitaan kuusi, myös naiset voivat toimia kantajina. Kantajien tehtävänä on siirtää arkku alttarille ja tilaisuuden päättyttyä alttarilta saattovaunuun sekä lopuksi hautausmaalla laskea arkku hautaan. Toimituksen ollessa haudalla arkunkantajien tehtävänä on arkun haudalle siirtäminen ja siunaamisen jälkeen hautaan lasku.

Arkunkantajien paikoista on hyvä sopia etukäteen. Lähimmät omaiset kantavat arkkua pääpuolesta, alttarilta lähdettäessä takimmaisina. Mikäli saattoväestä ei löydy riittävän monta arkunkantajaa, ohjataan omaiset ottamaan yhteyttä hautaustoimistoon. Seurakunnalla ei ole arkunkantajareserviä.

Vainaja kannetaan jalkopää edellä kirkon tai kappelin edessä odottavaan saattovaunuun. Saaton kärjessä kulkevat pappi ja suntio opastavat omaiset hautapaikalle. Arkun jäljessä tulevat ensimmäisinä lähiomaiset ja sen jälkeen muu saattoväki. Suntio ohjaa arkun laskemista hautaan. Suntio huolehtii turvallisuudesta haudalla ja haudan peittämisestä kannella yhdessä omaisten kanssa.

Haudalla yleensä joku omaisista esittää kutsun saattoväelle osallistua mahdolliseen muistotilaisuuteen.

 

Tuhkaus 

Vainaja siunataan pääsääntöisesti aina ennen tuhkausta. Tuhkan siunaamiselle täytyy olla erityinen peruste ja asiasta sovitaan kirkkoherran kanssa ennen vainajan tuhkausta.  Siunauksen kulku on samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Toimituksesta jää pois ainoastaan hautaan lasku.

Siunauksen jälkeen arkku siirretään arkunkantajien toimesta takaisin säilytystilaan tai hautaustoimisto voi kuljettaa arkun suoraan krematorioon. Lähin krematorio on Jyväskylässä.

Tuhkauksen jälkeen omaiset voivat noutaa itse uurnan krematoriosta sovittuna ajankohtana tai jättää kuljetuksen  hautaustoimiston hoidettavaksi. Ennen tuhkan luovuttamista on tuhkauurnan saajan ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan sijoittamaan.

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.

Jolleivät hautaamisjärjestelyistä vastaavat henkilöt vuoden kuluttua tuhkaamisesta (krematorion kehotuksesta huolimatta) huolehdi tuhkasta, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi.

Uurna voidaan tuoda säilytettäväksi seurakunnan vainajien säilytystilaan odottamaan maahanlaskua.

Uurnanlaskuun varataan aika seurakuntatoimistosta. Ajan järjestymiseksi on hyvä ottaa yhteyttä viimeistään paria viikkoa ennen suunniteltua uurnan maahanlaskua. Pääsääntöisesti uurnan maahanlaskuja tehdään lauantaisin ja perjantaisin.  Suntio on aina mukana uurnan laskussa.