HAUTOJEN HOIDOSTA

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hautausmaillamme hautojen nurmipinnan hoitaa seurakunta eikä haudalla ole välttämätöntä olla kukkaistutuksia, käytännössä haudat ovat tällöin riittävästi hoidettuja. Hauta voidaan kuitenkin katsoa hoitamattomaksi, jos sillä oleva muistomerkki on kallistunut tai kaatunut, eivätkä omaiset ryhdy toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Hauta voidaan katsoa hoitamattomaksi myös esimerkiksi ylisuurten tai villiintyneiden istutusten vuoksi. Seurakunnalla on mahdollisuus todeta hautaoikeus menetetyksi ja ottaa hauta takaisin hallintaansa, mikäli hautaa ei ryhdytä hoitamaan kehotuksesta huolimatta.

Haudalle ei saa istuttaa puita eikä pensaita, mm. ruusupensaat leviävät herkästi nurmialueelle ja toisille haudoille. Hautojen nurmipinnan hoidon vuoksi, kukka-alueen ulkopuolelle ei saa sijoittaa kukkia, koriste-esineitä, lyhtyjä tms, jotka vaikeuttavat hautojen nurmikonleikkausta. Tämän vuoksi mm. hautalyhdyt on hyvä viedä kesän ajaksi pois haudalta. Seurakunta ei vastaa rikkoontuneista ja kadonneista esineistä.

 

KALLISTUNEET HAUTAKIVET

Hautakivet ovat omaisten omaisuutta. Hautaoikeuden haltijan/ omaisten tulee huolehtia siitä, että hautakivi ei ole kaatumisvaarassa. Varsinkin keväisin ja syksyisin kivet kaatuvat helposti maan routimisen sekä pohjakiven ja varsinaisen kiven väliin jäätyvän veden vuoksi. Hautakivet painavat usein satoja kiloja ja kallistuessaan aiheuttavat todellisen vaaran haudan läheisyydessä liikkuville. Henkilövahinkojen lisäksi kaatunut kivi voi rikkoontua tai aiheuttaa vahinkoa viereisten hautojen muistomerkeille.  Hautaoikeuden haltija/ omaiset ovat vastuussa kaatuneen kiven vahingoista.

Haudoille, joilla hautakivi on oikaisun tarpeessa, on saatettu asettaa tiedotekyltti ”Kivenoikaisukehotus”. Mikäli huomaat sukusi hallinnassa olevalla haudalla tällaisen kyltin, ota yhteyttä seurakuntatoimistoon, älä poista kylttiä. Vaikka kylttiä ei haudalla olisikaan ja huomaat sukusi hallinnassa olevan muistomerkin olevan oikaisun tarpeessa, voit oikaista kiven itse tai tilata työn kiviliikkeeltä tai seurakuntatoimistosta. Seurakuntatoimiston yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta, voit tilata kivenoikaisun tästä myös sähköisellä lomakkeella. Oikaisutyön hinta on 55 euroa.

 

HAUDALTA HÄVINNYT KUKKIA, KYNTTILÖITÄ?

Eläimet, mm. jänikset ja linnut, aiheuttavat monenlaista kiusaa hautausmailla. Kesäisin jänikset syövät kukkaistutuksia, talviaikaan kukkalaitteita hautakummuilta. Erityisesti jänisten mieleen ovat lobeliat ja krysanteemit. Jos haudaltanne ovat hävinneet kukat, yleensä on kyse tällaisesta eläinten aiheuttamasta tihutyöstä. Seurakunnan puolesta hautakukkia ei poisteta, ainoastaan pahoin homehtuneet kukat saatetaan joskus homeen leviämisen estämiseksi hävittää. Tällaisessa tilanteessa pyritään saamaan tieto kukkien poistamisesta omaisille. Myös kynttilöiden steariini maistuu linnuille. Harakat ja varikset kuljettavat hautakynttilöitä pitkiäkin matkoja steariinin toivossa. Onpa harakoiden nähty avaavan kynttilälyhtyjäkin ja vievän kynttilät lyhdyn sisältä. Myös maljakoita, koriste-esineitä ja hautojen hoitomerkkejä kulkeutuu lintujen mukana pitkäkin matkoja. Tämän vuoksi haudalla olevat maljakot ja lyhdyt kannattaa varustaa nimellä, mikäli mahdollista.

 

HAUTAKUMPU, HAUTAUKSEN JÄLKEEN

Hautauksen jälkeen kukat poistetaan hautakummulta kesäisin noin kahden viikon kuluttua. Talviaikaan kukat jäävät kummulle kevääseen asti, jolloin kukat poistetaan ja kummut tasoitetaan. Omaiset voivat poistaa kukat myös itse. Uusille haudoille asetetaan seurakunnan toimesta valkoinen risti, jossa on vainajan nimi ja haudan paikkatieto. Risti on haudalla siihen asti, kunnes sille asennetaan varsinaisen muistomerkki.

 

HAUTAKIVEN OIKAISUN TILAUSLOMAKE

Ota yhteyttä

Toimistosihteeri

Seurakuntatoimisto, avoinna ma, ke ja to klo 9-13. Tila- ja toimitusvaraukset, hautausasiat, haudanhoitosopimukset.