Avioliittoon vihkiminen

Tahdomme sitoutua toisiimme ja saada siunauksen.

Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Lue lisää avioliiton esteiden tutkinnasta sivun palkin tekstistä.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, vaikka toinen kihlakumppaneista ei olisikaan kirkon jäsen, jos hän on kuitenkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen nimet ilmoitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet. Heidän puolestaan rukoillaan yhteisessä esirukouksessa.

Vihkiminen toimitetaan tavallisesti kirkossa, seurakuntatalossa tai kotona. Vihkipaikan ja papin voi varata seurakuntatoimistosta. Pappiin voit ottaa yhteyttä myös suoraan puhelimitse. Vihkimisen toimittaa pappi. Viimeistään vihkimistä edeltävänä päivänä pappi keskustelee vihittävien kanssa ja käy läpi vihkitoimituksen kulkua. Näissä ”vihkiharjoituksissa” voivat olla läsnä myös bestman, kaaso ja muut vihkitoimituksessa avustavat henkilöt. Jos vihkimisen toimittava pappi tulee seurakunnan ulkopuolelta, on toivottavaa, että hän on yhteydessä kirkkoherraan tai seurakuntatoimistoon ennen vihkimistä.

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi tai toimituslaulu. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta.

Samaa sukupuolta olevat parit, jotka haluavat solmia avioliiton, voidaan hakea avioliiton esteiden tutkintaa seurakuntatoimistosta. Tällöin nimet voidaan myös kuuluttaa kirkossa. Maistraatissa solmitun avioliiton jälkeen voidaan kirkossa, seurakuntatalossa tai kotona viettää rukoushetki. Rukoushetkestä voi sopia seurakuntatoimistossa tai suoraan papin kanssa. Jos rukoushetken toimittava pappi tulee seurakunnan ulkopuolelta, toivotaan, että hän on yhteydessä seurakunnan kirkkoherraan ennen toimitusta. Maistraatin vihkimisissä seurakunnan tiloista ovat Viitasaarella käytössä seurakuntatalo ja Lummeniemen leirikeskus.

Sopimuksen mukaan pappi ja kanttori voivat osallistua myös hääjuhlaan.

Avioliittoon vihkiminen tai rukoushetki voidaan toimittaa samassa yhteydessä lapsen kasteen kanssa.

Epätavalliset häät? - Kyllä onnistuu!

Kirkkohäiden sijaan vihkiminen voidaan tehdä monessa muussakin paikassa: parin kotona tai toisen lapsuudenkodissa, oman kotipihan portailla, rannalla, laiturilla, veneessä, metsän keskellä, tulivuoren reunalla jne.

Pappeja ei sido virka-aika eli ennalta sovitusti vihkimisiin saa papin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Musiikkia järjestetään tilanteen mukaan. Teemahäät ovat suosittuja, eikä seurakunnalla ole mitään niitä vastaan. Häihin kuuluvat riemu ja onnellisuus!

Ota yhteyttä seurakuntatoimistoon tai suoraan pappiin, niin päästään suunnittelemaan toiveittenne vihkiäisiä.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Esteiden tutkintaa tulee pyytää aikaisintaan neljä kuukautta ja viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Lue lisää

 

Uuden etu- ja sukunimilain myötä (1.1.2019) vihittävien pitää  valita sukunimensä jo avioliiton esteiden tutkintavaiheessa.

Lisätietoja nimen valinnasta Puolison ja lapsen sukunimi

 

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku