Muistotilaisuus

Hautauksen jälkeen kokoonnutaan usein muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä, vainajan näköinen tilaisuus, johon vieraat kutsutaan. Se voidaan pitää vainajan tai hänen omaistensa kotona, seurakuntatalon tiloissa, ravintolassa tai muussa soveltuvassa tilassa.

Seurakunnan tilat ovat seurakunnan jäsenille maksuttomia muistotilaisuuden järjestämistä varten. Tarjoilun omaiset voivat sopia joko seurakunnan emäntien kanssa tai tilata sen pitopalvelusta. Seurakuntatoimistosta on saatavana yhteystiedot pitopalveluyrittäjistä, jotka ovat järjestäneet muistotilaisuuksia seurakunnan tiloissa.

Omaisten olisi hyvä ilmoittaa seurakuntatoimistoon, minkä pitopalvelun ovat valinneet ja muistotilaisuuteen osallistuvien henkilömäärä tilajärjestelyjen vuoksi.

Muistotilaisuuden perinteisiin kuuluu valkoisella liinalla peitetty pöytä, jolla on vainajan valokuva, yksi tai kaksi kynttilää sekä kukkia.

Siunauksen toimittanut pappi ja/tai kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen, mikäli se on muiden saman päivän siunausvarausten puitteissa mahdollista ja mikäli heidät sinne kutsutaan. Kutsu on hyvä esittää jo siunaustilaisuuden järjestelyistä sovittaessa. Mikäli omaiset eivät tätä toivo, on asia hyvä ilmaista samassa yhteydessä.

Omaiset voivat yhdessä papin kanssa suunnitella muistotilaisuuden ohjelmaa. Usein siihen kuuluu adressien lukeminen, yhteistä laulua, papin puhe, muistosanat, lyhyitä omaisten tai ystävien puheenvuoroja ja tilaisuuteen sopivia musiikkiesityksiä.

Seurakuntatalon pikkusalissa on käytettävissä piano, isossa salissa flyygeli ja aulassa sähköpiano. Muista mahdollisesti tarvittavista laitteista esim. videotykistä ja äänentoistolaitteista on syytä sopia erikseen siunausta sovittaessa.

Muistotilaisuuden lopussa joku omaisista voi kiittää saattoväkeä mukana olosta ja osanotosta.

 

Kuolinilmoitus ja vainajan muistaminen

Läheisen kuolemasta omaiset voivat ilmoittaa sanomalehdessä. Ennen hautausta julkaistulla ilmoituksella omaiset omaiset tiedottavat kuolemasta ja kutsuvat siunaustilaisuuteen. Hautajaisten jälkeen julkaistulla ilmoituksella omaiset kiittävät osanotosta.

Kuolleesta ilmoitetaan kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa yleensä hautausta seuraavana sunnuntaina, mikäli omaiset antavat siihen luvan. Ajankohdan voi sopia toisinkin. Vanhan tavan mukaan omaiset osallistuvat tähän jumalanpalvelukseen. Omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan, kun vainajan nimi luetaan ja istuutua takaisin penkkiin surumusiikin päätyttyä.

Vuoden aikana kuolleita vainajia muistetaan myöhemmin pyhäinpäivän iltakirkossa, mikäli omaiset antavat siihen luvan. Hautausta hoitanut omainen tai muu läheinen saa henkilökohtaisen kutsukirjeen tilaisuuteen.