Syntisten yhteisö

Viitasaaren seurakunta on vajaan 5000 jäsenen seurakunta, jonka tunnuslause on syntisten yhteisö. Sanonta on lyhennelmä armahdettujen syntisten yhteisöstä.

Seurakunta toimii aktiivisesti kaikenikäisten keskuudessa, kaupungin keskustassa ja kylillä. Toimintana ovat jumalanpalvelukset ja muut kirkolliset toimitukset, sähly- ja monet muut kerhot, taloudellisessa ahdingossa avustaminen, retket ja moni muu elämään sisältöä ja iloa tuova juttu.

Arjessa ja juhlassa, nyt

Viitasaari on vireä pikkukaupunki, vesistöjen ympäröimä, luonnonkaunis pohjoisen Keski-Suomen palvelukeskus. Välimatkat haja-asutusalueen Keiteleen selkien takaisiin kyliin ovat pitkät, joskin jäätiet talviaikaan osin lyhentävät matkoja. Seurakunta pyrkii olemaan ihmisten elämässä mukana arjessa ja juhlassa.

Seurakunnan toimitilat ovat ajanmukaisessa kunnossa. Iso kirkkoremontti tehtiin 2021-22. Seurakunnan veroprosentti on 1,8.

Vanhojen herätysliikkeiden vaikutus on Viitasaarella ollut suhteellisen vähäistä. Viitasaarelaisten hengelliseen pohjavireeseen on vaikuttanut 50-luvulla paikkakunnalla aktiivisesti toiminut Kansan Raamattuseura. Eri hengelliset virtaukset ovat löytäneet luontevan paikkansa seurakunnan toiminnassa.

Jumalanpalveluksista olemme pyrkineet luomaan turvallisen, moni-ilmeisen tapahtuman, joka kokoaa seurakunnan yhteen ja lähettää elämän keskelle. Perhejumalanpalveluksia on säännöllisesti. Jumalanpalveluksen valmistelu ja toteuttaminen on pyritty saamaan laajalle pohjalle ja muutkin seurakunnan työntekijät kuin papit, suntio ja kanttori osallistuvat usein jumalanpalveluksen toteuttamiseen, samoin monet seurakuntalaiset eri tehtävissä.

Juuret 1500-luvulla

Kun Hämeen pohjoisten erämaitten asutus alkoi nopeasti kasvaa 1550–luvulla, alettiin seudun hallinnollista järjestämistä suunnitella. Myös erämaitten kirkollista toimintaa järjesteltiin. Pohjois-Häme muodosti Sysmän kappelin ja siihen määrättiin pappi. Tämä vaihe ei jäänyt pitkäaikaiseksi, sillä jo 1560 muodostettiin itsenäinen kirkkopitäjä. Näin syntyi Rautalammin emäseurakunta.

Lue lisää Viitasaaren seurakunnan ja mm. kirkkorakennusten historiasta alasivulta.