Viitasaaren seurakunta - syntisten yhteisö

 

Seurakunnan perustehtävä:

Seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta.

 

Seurakunnan arvot:

Usko - Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.
Toivo - Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.
Rakkaus - Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

 

Seurakunta vuonna 2020:

Seurakuntamme on Sanan ja sakramenttien varassa toimiva armahdettujen syntisten yhteisö. Olemme innostuva, uudistuva, osallistava ja seurakuntalaisen arjessa elävä hengellinen koti.

 

Toiminnan suuntaviivat vuoteen 2020:

1. Keskitymme seurakunnan perustehtävään

Nostamme sanoman esiin.
Pidämme jumalanpalveluselämää seurakunnan keskeisimpänä toimintana myös käytännössä.
Kehitämme vetovoimaisempaa jumalanpalveluselämää.
Vahvistamme kristillistä kasvatustyötä.
Muistamme hiljentymisen, pysähtymisen ja rauhoittumisen merkityksen ihmiselle.

2. Kohtaamme lähimmäisen

Rakennamme yhteyksiä erilaisiin ihmisiin – myös kirkosta vieraantuneempiin.
Autamme apua tarvitsevia henkilöitä ja perheitä.
Pyrimme toimimaan siellä, missä viitasaarelaiset ovat muutenkin koolla.
Pidämme yksittäisen ihmisen kohtaamista merkittävänä kaikessa seurakunnan toiminnassa.
Otamme rohkeammin kantaa arvojemme pohjalta.

3. Arvostamme seurakunnan jäsenyyttä

Tavoitamme jokaisen seurakunnan jäsenen vuosittain.
Kehitämme erilaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön ja parannamme seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien jäsenten yhteistyötä.
Muistamme, että kaikki kastetut, siis myös lapset ja nuoret, ovat seurakunnan täysjäseniä.
Otamme seurakuntaamme muuttaneet tai liittyneet lämpimästi vastaan.

4. Pidämme seurakuntamme toimivana

Tiedotamme ja toimimme eri tiedotusvälineiden kautta.
Pidämme seurakunnan talouden kunnossa.
Kehitämme aktiivisesti lähiseurakuntien yhteistyötä.
Pidämme seurakunnastamme innostavana ja palkitsevana työyhteisönä.
Kehitämme vähemmän työntekijäkeskeisiä toimintatapoja.
Toimimme suunnitelmallisesti ja seuraamme strategian toteutumista.

 

Lue kirkkoherran vastaukset strategiasta Tiesitkö tätä? -palstalta:

http://www.viitasaarenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/tiesitko-tata-