Mitä tukiryhmät tekevät?

Tukiryhmien tehtävänä on käsitellä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio omalta työalaltaan ennen kirkkoneuvoston käsittelyä ja seurata ja edistää toimintasuunnitelman toteutumista. Olennainen osa tukiryhmien toimintaa ovat erilaiset käytännön tehtävät yhdessä työntekijöiden kanssa.

Tukiryhmät nimeää kirkkoneuvosto omaksi toimikaudekseen eli kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tukiryhmiin kuuluu luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Tukiryhmä valitsee ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan, joka on joku luottamushenkilöistä. Sihteerit ovat "viran puolesta".

 

Tukiryhmät 2021-22:

Jumalanpalveluselämän tukiryhmä: Anja Nikamaa, Raija Kuronen, Eero Pulkkinen, Paula Karhu, Ritva Muittari, Elina Räsänen, pj., Arvo Pietiläinen, Terttu Mykkänen, Tuula Saaranen, Juha Summala, siht., Antti Hiltunen, (Eeva-Liisa Isosaari), (suntio).

Musiikin tukiryhmä: Päivi Vuorio, Jukka Puustinen, pj., Raija Toiviainen, Seija Puttonen, Eeva-Liisa Isosaari, siht. (Antti Hiltunen).

Varhaiskasvatuksen tukiryhmä: Jaana Hyppönen, pj., Terhi Mehto, Iina Mehto, Suvi Liimatainen, Markus Vuorio, Sari Hakonen, Anu Pasanen, Sari Toikkanen, siht., Juha Summala.

Koululais- ja nuorisotyön tukiryhmä: Marika Kellokangas, pj., Noora Hakalehto, Tiina Vuorio, Katja Tahvanainen, Antti Hämäläinen, Riina Palonen, Maija Kokkoniemi, Heidi Syvänen, Alpo Syvänen, siht., Juha Summala.

Diakonian tukiryhmä: Heidi Hämäläinen, Pirkko Hämäläinen, Tuija Siltanen, Marjaana Kotilainen, pj., Anu Paananen, Marja Puustinen, Ritva Muittari, Taina Salmela, Anneli Palonen, siht., Antti Hiltunen, Heidi Syvänen.

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun tukiryhmä: Saara Wellacott, Irma Heikkinen, pj., Aapo Kokkoniemi, Tuulikki Hämäläinen, Sari Raitio, Alpo Syvänen, siht., Antti Hiltunen.

Viestinnän tukiryhmä: Minna Palosaari, Päivi Leivonen-Majaniemi, pj., Eero Pulkkinen, Tuija Siidorow, siht., Antti Hiltunen.

 

Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa lapsille ja perheille.
Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä toimii nimensä viittaamilla osa-alueilla.
Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä toimii nimensä viittaamilla osa-alueilla.