Mitä tukiryhmät tekevät?

Tukiryhmiin tuli muutos vuoden 2015 alusta, kun jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmät yhdistettiin. Tukiryhmiin on pyritty saamaan myös 16-17-vuotiaita. Samoin tukiryhmiin on pyritty saamaan sekä naisia että miehiä ja jäseniä niin taajamista kuin kylillä asuvista. Valtuutettuja on tukiryhmissä aiempaa enemmän.

Tukiryhmien tehtävänä on käsitellä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio omalta työalaltaan ennen kirkkoneuvoston käsittelyä ja seurata ja edistää toimintasuunnitelman toteutumista. Olennainen osa tukiryhmien toimintaa on erilaiset käytännön tehtävät yhdessä työntekijöiden kanssa.

 

Tukiryhmät 2019-20:

Diakonian tukiryhmä

Pirkko Hämäläinen
Tuija Siltanen
Marjaana Kotilainen
Anu Paananen
Marja Puustinen
Marjatta Ruuska
Ritva Muittari
Taina Salmela

Anneli Palonen, siht.
Ansa Litendahl
Antti Hiltunen
(Heidi Syvänen)

Jumalanpalveluselämän tukiryhmä

Anja Nikamaa
Raija Kuronen
Eeva Koivumäki
Paula Karhu
Maria Kaisa Aula
Elina Räsänen
Arvo Pietiläinen

Juha Summala, siht.
Antti Hiltunen
(Anna Karjalainen)
(Seija Ruuska)

Koululais- ja nuorisotyön tukiryhmä

Marika Kellokangas
Tiina Vuorio
Katja Tahvanainen
Antti Hämäläinen
Riina Palonen
Maija Kokkoniemi

Heidi Syvänen, siht.
Alpo Syvänen
Juha Summala

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun tukiryhmä

Saara Wellacott
Irma Heikkinen
Aapo Kokkoniemi
Tuulikki Hämäläinen
Sari Raitio

Alpo Syvänen, siht.
Antti Hiltunen

Musiikin tukiryhmä

Päivi Vuorio
Jukka Puustinen
Riitta Kotisara
Raija Toiviainen
Vilma Ojanperä
Anna Pappinen
Seija Puttonen

Anna Karjalainen, siht.
(Antti Hiltunen)

Varhaiskasvatuksen tukiryhmä

Jaana Hyppönen
Terhi Mehto
Essi Mehto
Suvi Liimatainen
Markus Vuorio
Sari Hakonen
Anu Pasanen

Sari Toikkanen, siht.
Juha Summala

Viestinnän tukiryhmä

Kristiina Kauppinen
Päivi Leivonen-Majaniemi
Eero Pulkkinen

Tuija Siidorow, siht.
Antti Hiltunen

 

Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa lapsille ja perheille.
Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä toimii nimensä viittaamilla osa-alueilla.
Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä toimii nimensä viittaamilla osa-alueilla.