APUA JA TUKEA

Vaikeiden asioiden kanssa ei ole hyvä jäädä yksin, vaan niistä on tärkeä puhua jonkun kanssa. Yhteistyössä diakoniatyöntekijän, papin tai muun seurakunnan työntekijän kanssa voi löytyä elämälle uusi, valoisampi suunta. Myös Palveleva puhelin ja -netti sekä Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut (/ihmissuhteet) ovat käytettävissäsi.

Nuoret voivat ottaa mieltä painavissa asioissa yhteyttä myös seurakunnan nuorisotyönohjaajaan.

DIAKONIA

tarkoittaa sananmukaisesti palvelua. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti hänen omassa elämäntilanteessaan. Se tarkoittaa joustavaa sekä ihmisen itsemäärämisoikeutta kunnioittavaa tukemista ja ohjausta arjessa ja juhlassa, surussa ja ilossa, työttömyyden keskellä, ihmissuhdevaikeuksissa ja hengellisissä kysymyksissä.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijöitä ja pappeja sitoo vaitiolovelvollisuus. Diakonian periaatteena on auttaa mahdollisuuksien mukaan erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta.

Diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kautta seurakunta tarjoaa kasvot tulla kohdatuksi, kuulluksi ja osalliseksi yhteisön jäsenenä. Työn erilaisia muotoja ovat keskustelu, sielunhoito, kotikäynnit, ryhmätoiminta ja leirit sekä ruoka-apu ja muu avustaminen.

 

SEURAKUNNAN PERHENEUVONTAPALVELUT

Keski-Suomen seurakunnat tarjoavat mahdollisuuden maksuttomaan keskusteluapuun perheen ja parisuhteen pulmissa kaikille alueellaan asuville, riippumatta siitä ovatko he kirkon jäseniä. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöillä on Jyväskylän lisäksi vastaanottoja Hankasalmella, Jämsässä, Keuruulla, Viitasaarella, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Näihin palvelupisteisiin ovat tervetulleita myös muualla maakunnassa asuvat, jolloin toivottavasti matkat vastaanotolle eivät tule kovin pitkiksi. Neuvotteluihin voi hakeutua soittamalla ajanvarauspuhelimeen 044 7747 052. Ajanvaraus on tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12-14.30. 

 

 

Tämän ajan ongelmia on mm. yksinäisyys.