Mikä on kirkkoneuvosto?

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat. Neuvosto myös käsittelee ja päättää paljon sellaisia asioita, jotka eivät vaadi valtuustokäsittelyä. Päätöksissään neuvosto noudattaa valtuuston määrittelemiä suuntaviivoja.

Kirkkoneuvoston jäsenet valitsee kirkkovaltuusto kautensa alussa. Valinnoissa on muistettava tasa-arvolaki. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta, mutta neuvoston vain kaksi vuotta kerrallaan. Kirkkoneuvostoon kuuluu aina sen puheenjohtaja kirkkoherra.