Kirkko on kallio kriisissä

Tutkimus kertoo suomalaisten odottavan evankelisluterilaisen kirkon tukevan lapsia ja nuoria sekä vanhuksia ja avuntarvitsijoita. Kirkon tutkimuskeskus kohdensi Norstat Finland Oy:ltä tilaamansa kyselyn syksyllä suuriin kaupunkiseurakuntiin, mutta tuskin täällä maallakaan ajatukset ovat kovin erilaiset.

Tutkimuksessa mielikuvat seurakunnasta olivat myönteiset. 55 prosenttia vastaajista ilmoitti mielikuvansa myönteiseksi ja 42 % neutraaliksi. Kaikkein myönteisimmin suhtautuivat nuoret ja yli 55-vuotiaat. Kirkkokriittisimpiä olivat 25-34-vuotiaat.

Seurakunnat koetaan luotettaviksi, mutta rutiininomaisiksi toimijoiksi. Seurakunnan toivotaan keskittyvän erityisesti nuoriin, lapsiin, vanhuksiin ja avuntarvitsijoihin. Vasta näiden jälkeen vastaajat kaipaavat tukea perheille ja hengellistä elämää.

Ihmiset kokevat kirkon olevan osa turvaverkkoa. Kriiseissä osataan tukeutua kirkkoon, vaikka sen toimintaan ei paljon osallistuttaisi muuten. Kirkko nähdään myös tärkeänä arvokasvattajana.

Syksyn seurakuntavaaleissa äänestysprosentti nousi jälleen korkeimmaksi pienissä seurakunnissa. Ilmiö perustunee ihmisten henkilökohtaisiin suhteisiin ja ihmisten tuntemiseen. Pienillä seurakunnilla on ”kasvot”. Viitasaarellakin pienuus on myös vahvuus.

Tuija Siidorow. tiedottaja

 

Aiemmin julkaistut Ristipistoja-kirjoitukset
 

 

Kriisissä tukeudutaan mielellään kirkkoon ja seurakuntaan. Kuvassa on Hiekan kappeli.
Kriisissä tukeudutaan mielellään kirkkoon ja seurakuntaan. Kuvassa on Hiekan kappeli.