Ristipistoja

 

Määräys korkeimmalta taholta

Kaksi tuhatta vuotta sitten Jeesus käski:

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28)

Kaste on lupaus: Minä olen teidän kanssanne. Tuokoon tulevaisuus mitä tahansa, Jumala on vierellä. Jeesus pyytää luottamusta, vaikka elämä välillä heittää yllätyksiä eteen.

Kaste on vastuu: Minulla on kaikki valta. Kristuksen nimessä kastettuna voi marssia reteesti takki auki maailmaan. Valta tuo kuitenkin mukanaan myös vastuun. Jeesus opetti huomaamaan yksinäiset, kiusatut ja syrjityt – ei sulkemaan silmiä. Jeesus opetti suvaitsemaan, ei arvostelemaan. Jeesus käski pitämään huolta, ei eristäytymään omiin kupliinsa.

Kaste on tehtävä: Opettakaa heitä noudattamaan. Jeesus kutsui kertomaan siitä, mikä elämässä on lopulta tärkeää.

Antti Hiltunen, kirkkoherra

 

 

Aiemmin julkaistut ristipistokirjoitukset

 

Antti Hiltunen nojaa työhuoneensa oveen, jossa lukee
Kirkkoherra Antti Hiltunen.