Ristipistoja

Nuorten väkivallan vähentämistä ja ennaltaehkäisyä

Ensi sunnuntaina 5.2. käynnistyvä vuoden 2023 yhteisvastuukeräys nostaa esiin nuorten väkivallan. Lasten ja nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, lapsi ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua.

Kouluterveyskyselyn ja poliisin tilastojen mukaan vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 lasta ja nuorta viikoittain. Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia.

Aikuiset voivat vaikuttaa siihen, että tilanteisiin puututaan. Asianmukaisella, varhaisella tuella voidaan auttaa ja jopa katkaista väkivallan kierre. Tällaista ammatillista tukea Aseman lapset ry laajentaa nyt Yhteisvastuukeräyksen tuotolla, josta sille osoitetaan 20 %. Kotimaan osuudesta toiset 20 % jää keräävälle seurakunnalle oman alueen nuorten tukemiseen.

Nuoret kohtaavat väkivaltaa myös maailman katastrofialueilla. Esimerkiksi Keniassa ilmastonmuutos kurittaa karuissa olosuhteissa sinnitteleviä paimentolaisia. Laidunmaat pienenevät ja vedenpuute uhkaa, eläimiä paimentavat lapset joutuvat lopettamaan koulunkäynnin. Kuivuus ajaa naapureita toistensa maille ja eläinten ryöstely saattaa johtaa raakaankin väkivaltaan. 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, jonka avulla tuetaan nuorten paluuta kouluun ja siellä pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea.

Heidi Syvänen, diakoni

 

 

Aiemmin julkaistuja Ristipistoja