Ristipistoja

Veden varassa

Sunnuntaina oli kasteen muistamisen päivä. Tässä yhteydessä on paikallaan kerrata Katekismuksen sanoin muutama asia kasteesta:

  • Kastevesi on tavallista, puhdasta vettä. Jumalan sanaan liitettynä se on pelastavaa vettä, sillä se pesee meidät puhtaaksi kaikesta synnistä.

  • Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tämä armo annetaan kaikille, myös lapsille. Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä.

  • Kaste tekee meistä Kristuksen opetuslapsia ja kristillisen kirkon jäseniä. Pyhä Henki synnyttää meidät uudesti ja lahjoittaa meille uskon, jolla voimme tarttua kasteen lupauksiin.

  • Kaste velvoittaa luottamaan yksin Kristukseen ja elämään hänen esimerkkinsä mukaisesti.

  • Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän. Kasteen liitto on varma silloinkin, kun uskomme horjuu. Kun turvaamme kasteen armoon, meidän ei tarvitse omin voimin tehdä parannusta. Kaste antaa meille rohkeuden sekä elää että kuolla.

Katekismuksen ohella suosittelen myös virsikirjaan tarttumista. Tällä viikolla virsivinkkeinä olkoot numerot 215 sekä liiteosan puolelta 836.

Antti Hiltunen, kirkkoherra

 

 

 

Aiemmin julkaistut ristipistokirjoitukset