Lähetysjärjestöt

Suomen Lähetysseura http://www.suomenlahetysseura.fi

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys http://www.sley.fi

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys http://www.kansanlahetys.fi

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä  http://www.kylvaja.fi

Medialähetys Sanansaattaajat http://www.sansa.fi

Suomen Pipliaseura http://www.piplia.fi