Uskon haasteet

Kristillinen usko kohtaa monia haasteita jo arkipäivän elämässä. Suurimmat keskustelut uskosta liittyvät pääosin kysymykseen: "Mikä on uskon rooli 2000-luvun maailmassa?" Erityisesti kysymys uskon ja tieteen yhteensopivuudesta herättää usein voimakkaitakin ajatuksia. Kristillinen usko on kasvattanut monia nerokkaita tiedemiehiä, mutta synnyttänyt myös tieteen vastustusta. Suomen evl.lut kirkon katekismus antaa tunnustaa tieteen arvokkaan roolin: "Tiede tutkii maailman synnyn arvoitusta sekä luonnon ja ihmisen kehittymistä. Usko luottaa siihen, että kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan."

Kristinuskon historia ei ole lumenvalkoinen vaan kirkot kantavat mukanaan syyllisyyttä moniin historian vääryyksiin. Näiden vääryyksien sovittaminen ja oikeudenmukaisuuden ajaminen on kaikkien kristittyjen yhteinen tehtävä tänään ja tulevaisuudessa.

Kirkon opetuksessa ja kristillisessä elämässä joutuu usein törmäämään mielipiteisiin, jotka ovat ristiriidassa omieni kanssa. Seurakuntaelämässä on tärkeää muistaa lähimmäisenrakkaus, joka ei alista toista tahtonsa alle. Samalla on tärkeää muistaa, ettei kristittyjen yhteys ole saman mielisyyttä, vaan uskoa yhteiseen Jumalaan. Tämä usko haastaa meitä rakastamaan myös heitä, joiden kanssa olemme eri mieltä.

Kuten kaikessa muussakin elämässä, myös uskon jatkuvaan miettimiseen voi uupua. Uskoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu taakaksi vaan voimavaraksi arkiseen elämään. Myös uskossa on tärkeää muistaa antaa itselleen lepotauko ja turvautua luottamukseen. Seurakunta tarjoaa apuaan myös hengellisen uupumuksen kanssa. Voimme yhdessä etsiä keinoja, joilla kuorma painaa hieman vähemmän.

Luettavaksi:

Jaakko Heinimäki - Cafekismus (2011)
Kari Kuula - Kotona Kristinuskossa (2012)

Juha Pihkala & Esko Valtaoja - Nurkkaan ajettu Jumala (2004) sekä Tiedän uskovani, uskon tietäväni (2010)
Marko Nenonen - Noitavainot Euroopassa. osa I Myytin synty (2006) ja osa II Ihmisen pahuus (2007)
Numbers Ronald L. (toim.) - Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta  (2015)