Hautaamismuodot

Viitasaaren seurakunnan kaikki kolme hautausmaata ovat Keiteleen rannalla. Jos vainajalle halutaan oma hautapaikka eikä suvulla ole sellaista ennestään, on varattava uusi arkku- tai uurnahauta.

Vainajan tuhka voidaan joko haudata tai sirotella muistolehtoon ilman omaa merkittyä hautapaikkaa, vuoden sisällä tuhkaamisesta. Vainajan muistolaatta voidaan tällöin sijoittaa yhteiseen muistomerkkiin.

Hautapaikan voi lunastaa joko 25 tai 50 vuodeksi. Veteraaneille ja Lotille hautapaikka on maksuton ensimmäiset 25 vuotta (edellyttää rintamapalvelustunnusta).

Haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta on lisäksi maksettava korvaus. Hautauskulut ja haudan lunastusmaksu ovat ulkopaikkakuntalaisille korkeammat kuin viitasaarelaisille.

 

Arkkuhaudat

Uusia arkkuhautoja on mahdollista saada Haapasaaren hautausmaan laajennusosasta ja Hiekan hautausmaalta. Sijaintinsa vuoksi Vanhan Kirkkosaaren hautausmaalle on hautauksia enää hyvin harvoin, nämä yleensä vanhoihin sukuhautoihin. Hautausmaata ei ole nurmetettu vaan se on luonnonheinällä sekä varvikolla.

Uuden hautapaikan ollessa kyseessä, omaiset voivat käydä tutustumassa hautapaikkaan suntion opastuksella.

 

Uurnahaudat

Haapasaaren hautausmaan vanhalla osalla on alue uurnahaudoille, josta omaiset voivat lunastaan hautapaikan. Uurnapaikan koko on 1x1m ja se käsittää neljä hautasijaa. Uurnapaikka lunastetaan arkkuhautapaikan tavoin 25 vuodeksi ja se on arkkupaikan hintainen. Omaiset voivat merkitä hautapaikan hautamuistomerkillä.

Jo olemassa olevia arkkuhautapaikkoja voidaan käyttää uurnan hautaamiseen.

 

Muistolehto

Erillisen oman haudan hankkiminen ei ole välttämätöntä. Haapasaaren hautausmaan muistolehdon uurnahauta-alueelle vainaja kätketään hautasijaa merkitsemättä, mikä tarkoittaa että erillistä omaa muistomerkkiä ei tälle alueelle voi laittaa. Tuhka voidaan haudata joko uurnassa tai ilman uurnaa yhteen paikkaan. Hautauksen suorittavat seurakunnan työntekijät eikä hautapaikkaa anneta omaisten tietoon. Uurnalehdon hautaukset suoritetaan ainoastaan sulan maan aikana.

 

Sirottelu

Muistolehdon sirottelualue on yhteinen hauta-alue tuhkansirotteluun. Alueella ei ole erillisiä rekisteröityjä hautasijoja. Sirottelualue on erotettu muusta hautausmaa-alueesta kasvillisuudella. Tuhka sirotellaan maan pinnalle sulan maan aikana merkitsemättä tarkkaa sirottelupaikkaa.

 

Toisen paikkakunnan hautausmaalle hautaaminen

Viitasaarelainen vainaja on mahdollista haudata myös muualla olevalle hautausmaalle. Jotkut haluavat tulla haudatuiksi esimerkiksi synnyinpaikkakunnalleen tai kesäasuntonsa läheisyyteen. Tällöin haudan varaamisesta on sovittava kyseisen paikkakunnan seurakunnan kanssa.

 

Muualle kuin hautausmaalle hautaaminen

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.

Ennen tuhkan luovuttamista on tuhkauurnansaajan ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan sijoittamaan. Jolleivät hautaamisjärjestelyistä vastaavat henkilöt vuoden kuluttua tuhkaamisesta (krematorion kehotuksesta huolimatta) huolehdi tuhkasta, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalle on oikeus tulla haudatuksi.

Tuhkan sijoittamiseen (hautaamiseen tai sirotteluun maa- tai vesialueelle) on oltava aina alueen omistajan tai haltijan suostumus. Suostumus on hyvä hankkia kirjallisena epäselvyyksien välttämiseksi.

Vainajan tuhkan hautaamiseen ei tarvita aluehallintoviraston (AVI) lupaa, jos yksityistä hautapaikkaa ei muodosteta. Yksityinen hautapaikka ei muodostu, jos vainajan tuhka sijoitetaan maahan siten, ettei paikalle tule hautamuistomerkkiä tai muuta näkyvää merkkiä haudasta.

Jos vainajan tuhka halutaan sijoittaa maa-alueelle sekä asettaa paikalle muistomerkki tai muita näkyviä merkkejä, tulee aluehallintovirastolta hakea lupa yksityisen haudan perustamisesta.

 

Muistolaatta ja yhteismuistomerkki

Muistolehtoon, johon kuuluvat uurnahauta-alue sekä sirottelualue ei voi sijoittaa omia muistomerkkejä.

Muistolehdossa sijaitsee yhteismuistomerkki, johon omaisten halutessa kiinnitetään vainajan nimilaatta. Nimilaattaan (40mm x 140 mm x 0,8 mm), kaiverretaan vainajan nimi sekä syntymä- ja kuolinaika. Seurakunta hankkii laatat kaiverruksineen sekä kiinnittää ne. Laatan kustannuksista vastaavat omaiset. 

Muistolehdon vainajille osoitettavat leikkokukka- ja kynttilätervehdykset viedään vain muistelupaikalle, ei uurnahauta- tai sirottelualueelle.