Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyistä sovitaan seurakuntatoimistossa. Kaikki hautaukseen liittyvät varaukset, kuten hautapaikka, siunauksen ajankohta ja paikka sekä siunaukseen osallistuvat pappi, kanttori ja suntio varataan kaikki samasta paikasta seurakuntatoimistosta. Usein omaiset tulevat yhdessä paikan päälle sopimaan hautaukseen liittyvistä asioista, mutta asiointi onnistuu tarvittaessa myös puhelimitse.

Jos vainaja halutaan haudataan muualle kuin kotikuntansa hautausmaalle, hautapaikkaan liittyvät järjestelyt hoidetaan kyseisen seurakunnan kanssa. Vainaja voidaan myös omaisten toivomuksesta siunata kotikunnassaan ja siirtää siunauksen jälkeen hautauspaikkakunnalle.

Hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksista, myyvät arkkuja ja uurnia sekä hoitavat sopimuksen mukaan monet muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat. Jos omaiset eivät halua itse hoitaa siunaukseen liittyviä varauksia, voi nekin jättää hautaustoimiston tehtäväksi. Omaisten ja papin on kuitenkin aina hyvä tavata hyvissä ajoin ennen siunausta.

 

Siunauspäivät

Viitasaaren seurakunnassa siunauspäivä on pääsääntöisesti lauantai. 

Tarvittaessa omaisten toivomuksesta hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös perjantaina tai muuna arkipäivänä.

Sunnuntaisin, kirkkollisina juhlapyhinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä sekä joulu- tai juhannusaattona hautauksia ei suoriteta.