Uutislistaukseen

Neuvosto: Tuloveroprosentti yhä 1,6 %

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tuloveroprosentti säilytetään ensi vuonna ennallaan 1,6 prosentissa.

Kirkkoneuvosto katsoo, että prosenttia ei ole tarkoituksenmukaista nostaa eikä perusteita laskemisellekaan ole. Riittävän vahva vuosikate ensi vuodelle on haettava suhteuttamalla kulut tulojen mukaisiksi, ei verotusta nostamalla.

Tilikauden tulos v. 2015 oli noin 12 000 euroa ylijäämäinen. Taseessa oli tilinpäätöksessä ylijäämää noin 715 000 euroa vuoden 2015 tulos mukaan lukien. Talousarviossa vuoden 2016 alijäämäarvio on noin 96 000 euroa.

Kirkkoneuvosto teki vuoden 2014 lopulla päätöksen seurakunnan käyttötalouden menojen karsimisesta 100 000 eurolla vuosien 2015 – 2017 aikana seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2015 aikana tästä tavoitteesta toteutui jo yli puolet.

Seurakunnan investointimenot ovat olleet viime vuosina maltillisia, mikä nostaa painetta jatkossa erityisesti rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitokustannuksiin. Lainaa seurakunnalla oli v. 2016 alussa vain noin 137 000 euroa, mutta mahdolliset suuremmat rakennusinvestoinnit vaativat aikanaan lisälainoitusta.

TS

16.8.2016 09.05