Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston ääniharavat ovat kyliltä

Kuvagalleriassa ovat valituksi tulleet aakkosjärjestyksessä.

Seurakuntavaaleissa viisi eniten ääniä saanutta asuvat kylillä, eivät Viitasaaren keskustassa. He ovat: Maria Kaisa Aula Ilmolahdelta, Marika Kellokangas Kotvalasta, Minna Hänninen Kymönkoskelta, Jukka Puustinen Niinilahdesta ja Marjaana Kotilainen Vuorilahdelta.

Kuudenneksi eniten ääniä sai Teuvo Ruuhi keskustasta. Hän sai parhaan äänipotin 44500-postinumeroalueelta.

Valittujen keski-ikä 57,4 vuotta Viitasaarella

Valituiksi tulleiden ehdokkaiden keski-ikä Viitasaarella on 57,4 vuotta. Valtakunnallisesti se on 55,7 vuotta.

Viitasaarella valituista alle 30-vuotiaita on yksi ja yli 70-vuotiaita kaksi. Eniten on 60-69-vuotiaita, kymmenen.

Vaalikoneessa monesta samansuuntainen näkemys

Viitasaarella vaalikoneeseen vastasivat läpipäässeistä kaikki muut paitsi Juha Kuronen. Vastanneista suuri osa on keskenään samoilla linjoilla moneen kysymykseen. Esimerkiksi väittämä ”seurakunnassa olisi luovuttava maito- ja lihatuotteiden käyttämisestä” ei saanut keneltäkään kannatusta.

Kaikki olivat myös sitä mieltä, että seurakunnan taloudellisessa tuessa lähetysjärjestöille (esim. kolehdit tai nimikkosopimukset) tulisi ottaa huomioon se, miten järjestö ottaa huomioon yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita. Kaikki kannattivat ainakin jonkin verran myös sitä, että seurakuntalaiset saisivat suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän.

Yksimielisyys vallitsi myös siitä, että kiinteistöistä päätettäessä rakennetun kulttuuriperinnön säilymisestä pitää huolehtia, vaikka se edellyttäisi muista kustannuksista karsimista. Talouden mahdollisesti heikentyessä lähes kaikki kannattivat mieluummin tiloista kuin henkilöstöstä luopumista, kaksi ei osannut sanoa kantaansa.

Vaalikoneen muutamat väitteet hajauttivat vastauksia

Jotkin vaalikoneen väittämät saivat mielipiteet hajaantumaan. Kysymys siitä, pitäisikö kirkon vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia, sai ristiriitaisen vastaanoton. 12 oli täysin tai lähes samaa mieltä, yksi täysin eri mieltä ja seitsemän ei osannut kertoa kantaansa.

Myös se jakoi näkemyksiä, pitäisikö kirkolliskokousedustajat valita jatkossa suoralla vaalilla. Kymmenkunta vastaajaa oli jonkin verran tai täysin sitä mieltä, mutta neljä vastaajaa oli jonkin verran eri mieltä ja neljä ei osannut sanoa.

Myös siitä valittujen mielipiteet jakautuivat laajasti, pitäisikö johtavat viranhaltijat kuten kirkkoherrat ja piispat valita määräajaksi. Samoin kävi sen väitteen kohdalla, missä ehdotettiin paikallisen työn lisäksi lisättäväksi panostuksia valtakunnalliseen työhön esimerkiksi verkon kautta.

Tässä jutussa esitetyt tiedot vaalikonevastauksista on kerätty kirkkohallituksen tuottamasta yhteenvedosta. Valitettavasti siinä ei ollut saatavissa yhteenvetoa Viitasaaren ns. omista kysymyksistä, joita on vaalikoneen viimeiset kysymykset.

Vaalikone on edelleen auki, joten kuka vain voi käydä selaamassa vastanneiden ehdokkaiden vastauksia. Yhteenveto ei ole julkisesti luettavissa.

TS

Alla kaksi "sanapilveä" yhteenvedosta:

28.11.2022 18.28