Uutislistaukseen

Uusi strategia luettavana

 

Viitasaaren seurakunnan uutta strategiaa on laadittu pitkän aikaa. Se pohjautuu evankelisluterilaisen kirkon Ovet auki -strategiaan. Strategia on ollut nyt kirkkoneuvoston käsittelyssä. Voit lukea sen tästä:

VIITASAAREN SEURAKUNTA -

Syntisten yhteisö

STRATEGIA 2023 – 2026

Seurakunnan perustehtävä (missio):

Seurakunta välittää ilosanomaa Jeesuksesta, kutsuu elämään Jumalan yhteydessä sekä rohkaisee pitämään huolta lähimmäisestä ja luonnosta.

Tavoite seurakunnasta strategiakauden päättyessä (visio):

Seurakunta on hengellinen koti, joka elää mukana viitasaarelaisten arjessa ja juhlassa.

Seurakunnan arvot:

 • usko

  • Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. (Ef. 2:8)

 • toivo

  • Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

 • rakkaus

  • Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. (Fil. 2:2)

Strategiset päälinjat ja toimet niiden toteuttamiseksi:

I toivon ja turvan ylläpitäminen

 • kirkon ovi on auki kaikille – konkreettisesti ja kuvainnollisesti

 • muistamme seurakunnan ainutlaatuiset aarteet: Raamatun Sanan, kasteen turvan ja ehtoollisen yhteyden

 • Pyhää etsitään, koetaan ja sanoitetaan eri tavoin kirkossa, luonnossa, hiljaisuudessa ja arjen keskellä.

 • otamme toiminnassa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristön suojelun

 • huolehdimme hautausmaista ja kulttuuriperinnöstä

II apua tarvitsevien auttaminen

 • elämän vaikeissa tilanteissa tarjoamme apua keskustellen, rukoillen ja aineellisesti tukien.

 • vahvistamme heidän ääntään, joiden oma ääni ei kuulu

 • vastuumme lähimmäisistä ulottuu kaikkeen maailmaan

III seurakuntalaiset ovat toimijoita ja tekijöitä

 • jokainen seurakunnan jäsen on tärkeä

 • arvostamme seurakunnan jäsenyyttä

 • seurakuntalaiset ja työntekijät huolehtivat yhdessä seurakunnan elämästä

 • lapset ja nuoret vaikuttavat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen

 • uudistumme tarpeen mukaan

 • jatkamme ja kehitämme digitaalisesti tehtävää työtä

 • olemme avoimia erilaisille yhteistyömahdollisuuksille niin Viitasaarella kuin naapuriseurakuntienkin kanssa

 • huolehdimme seurakunnan taloudesta ja toimintaedellytyksistä.

 • keräämme ja hyödynnämme palautetta.

 • seurakuntaan perustetaan työryhmä seuraamaan ja edistämään strategian toteutumista.

13.12.2022 09.02