Uutislistaukseen

Nykyinen kirkkovaltuusto kokoontuu viimeisen kerran

Lisämäärärahoja, metsäpäätöksiä, ensi vuoden suunnitelmat ja uusi strategia kokouslistalla.

Nykyinen kirkkovaltuusto kokoontuu viimeisen kerran keskiviikkona 14.12. ja saa tukun asioita päätettäväkseen. Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle hyväksyttäväksi muun muassa 33 000 euron lisämäärärahaa kirkon huoltorakennuksen tälle vuodelle jääneitä viimeistelytöitä varten ja 291 000 euroa kirkon rakentamiseen.

Sekä huoltorakennuksen että kirkon rakennustöitä jäi vielä tälle vuodelle. Kirkon osalta rahaa oli jo varsinaisessa talousarviossa varattu 240 000 €, mutta se ei riittänyt. Kirkon peruskorjauksen kokonaishinnaksi tulee lähes 2,2 miljoonaa euroa, tarkalleen sanottuna 2 195 433 €. Luvussa ovat kaikki kulut vuodesta 2016 alkaen, jolloin tehtiin kuntotutkimus. Kirkkohallitukselta tuli avustusta kahtena vuotena, yhteensä 1,14 miljoonaa euroa. Seurakunnan osuudeksi jäi runsas miljoona, 1 054 587 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle lisämäärärahaa myös aurauskaluston hankintaa, kun auraukset ovat jääneet seurakunnan omaksi toiminnaksi. Hankinnan hinta on 6006 euroa.

Neuvosto valitsi metsäomaisuuden hoitajaksi vuosille 2023-25 Metsäliitto Osuuskunnan. Palvelujen arvo on vuosittain hieman alle 34 400 euroa ilman arvonlisäveroa. Sopimukseen kuuluvat puukauppapalvelut, metsäsuunnitelman ylläpito, asiantuntijapalvelut, metsurityöt ja lannoitukset. Sopimuksessa on kahden vuoden optio.

Vuoden 2023 leimikoista ja metsänuudistamistöistä tehdyn tarjouskilpailun voitti UPM-Kymmene Oyj, jolta oli paras kokonaistarjous 213 240 euroa. Seurakunnalta on yhtiöltä lisäksi käyttämätöntä bonuskertymää. Myös tämä päätös oli kirkkoneuvoston asialistalla.

Seurakunnalle oma Ovet auki -strategia

Seurakunnassa on valmisteltu uusi strategia, jonka taustalla on kirkon yhteinen Ovet auki -strategia. Strategiaa ovat olleet valmistelemassa henkilöstö ja luottamushenkilöt, Palautetta on kysytty seurakuntalaisilta. Valmisteluun kuului myös seminaari-iltoja. Luonnoksesta on pyydetty lausunnot paikkakuntalaisilta, eri työalojen tukiryhmiltä, Viitasaaren kaupunginhallitukselta ja hiippakunnasta dekaani Terhi Kairalta. Strategian laadintaa on luotsannut seurakunnan oma ohjausryhmä.

Strategiaan liittyen vuoden 2023 aikana päivitetään henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat. Strategian seuraamista ja edistämistä varten seurakuntaan perustetaan työryhmä, esittää neuvosto valtuustolle. Strategia on kokonaisuudessaan valtuuston tarkastelussa joulukuun kokouksessa.

Urut kaipaavat kunnostusta, Lummeniemi vuokraajia

Kirkkovaltuusto päättää myös ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Ensi vuoden painopisteitä ovat toivo, kokeilut ja yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa.

Kirkon peruskorjauksen ja kirkon huoltorakennuksen rakentamisesta kertyneen velan vuoksi huolenaiheena on epävarmuus korkojen ja inflaation noustessa. Hyvää on se, että seurakunnan omistamat asuin- ja liiketilat ovat vuokrattuina yhtä liiketilaa lukuun ottamatta. Tonttikaupasta odotetaan 40 000 euron myyntivoittoa.

Lummeniemen leirikeskuksen totuttuun käyttöön tulee ensi kesänä muutos, kun Helsingin seurakuntayhtymä ei ole tulossa pitämään rippileirejä. Lummeniemen markkinointiin on talousarviossa varattu 5000 euron määräraha.

Kirkkoa on tarkoitus varustaa striimauskaluston osalta. Nykyaikainen suorat lähetykset mahdollistava tekniikka maksaa runsaat 40 000 euroa, mikä tarvitsee oman investointimäärärahansa.

Myös urut vaativat huomiota. Uruille on tehty keväällä perusteellinen katselmus, jonka mukaan vanhat urut vuotavat ilmaa niin paljon, ettei niiden normaali toiminta ole mahdollista. Pillistö on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Urkujen peruskorjaukseen, puhdistukseen ja täysviritykseen on talousarviossa 74 000 euroa. Siihen on mahdollista saada Kirkkohallituksen avustusta, jota haetaan, jos kirkkovaltuusto hyväksyy urkuremontin. Uudemmat urut kaipaavat myös perusteellista puhdistusta, jonka hinta on 10 168 euroa.

Kirkkoherra Antti Hiltunen luonnehtii seurakunnan taloustilanteen näyttävän kokonaisuutena hyvältä, kun ensi vuosi on jäämässä plussalle noin 56 000 euroa.

- Pieniin yllätyksiinkin on varaa. Kuitenkin urut ovat merkittävä asia ensi vuodelle. Vanhoja urkuja on ennenkin kunnostettu, mutta määrässä ja etenkin laadussa on ollut vajetta. Tämä on iso asia, mutta sanon, että siinä on ollut tietynlaista ammattitaidottomuutta tai huonoa työmoraalia.

Tilavuokriin korotuksia

Kirkon, kappelin, seurakuntatalon ja Lummeniemen tilavuokriin sekä ateriapalveluihin tulee hinnankorotuksia kirkkoneuvoston päätöksellä. Tilojen vuokraamiseen lisätään myös peruutusehdot. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2023 alusta. Perusteluina on kulujen kuten lämmityksen ja raaka-aineiden hinnannousu.

Uudet hinnastot ovat täällä.

Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat löytyvät täältä.

TS

 

13.12.2022 19.30