Uutislistaukseen

Marko Koskinen kanttoriksi

Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi urkuri ja urkuasiantuntija Marko Koskisen, 53, Ikaalisista kanttoriksi perjantaina 24.5. pitämässään kokouksessa. Hän aloittaa virassa kesäkuun alussa. Koskinen on musiikin maisteri. Koskisen ansioina on muun muassa hänen erityinen perehtyneisyytensä seurakunnan urkuihin, sillä hän vastasi niiden kunnostuksesta. Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja lääkärintodistus on esitettävä.

Nykyinen kanttori Pekka Luukkonen on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen viimeinen virkapäivänsä Viitasaarella on toukokuun lopussa. Käytännössä hän on jo pitämässä kertyneitä lomiaan.

Seurakunta lausui kaupungin asuntopoliittisesta ohjelmasta

Kirkkoneuvosto päätti seurakunnan lausunnosta Viitasaaren kaupungin asuntopoliittisesta ohjelmasta. Lausuntoa oli pyytänyt kaupunginhallitus. Seurakunta kertoo lausunnossaan haluavansa olla mukana tukemassa kaupungin asuntopolitiikkaa. Seurakunnalla on tontteja myytävänä omakotitaloasumiseen, yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja vapaa-ajan asunnoille. Seurakunnan kymmenestä asunnosta ovat tällä hetkellä kaikki vuokrattuina.

Seurakunnan lausunnon mukaan diakoniatyössä näkyy selvistä se, että asumiseen liittyvien kustannusten osuus kotitalouksien kulutusmenoista on suuri ja kasvanut viime vuosina merkittävästi. Erityisryhmien kuten kehitysvammaisten, päihdekuntoutujien ja työttömien on vaikea löytää heille sopivaa asuntoa. Vanhemman väestön muuton esteenä tai hidasteena kyliltä keskustaan voi olla kerrostalojen hissittömyys. Seurakunnan lausunto nostaa esiin asuntokannan ikääntymisen ja pulan kohtuuhintaisista ja hyväkuntoisista vuokra-asunnoista. Lausunnossa mainitaan, että vuokratasoa pidetään Viitasaarella yleisesti ottaen korkeana.

Pihkurin maa-alueen myyntivalmius valtuuston päätäntään

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle periaatepäätöksen tekemistä siitä, onko seurakunta valmis myymään Hotelli Pihkurin maa-alueen. Päätös on siltä varalta, että mahdollinen uusi yrittäjä sitä edellyttäisi ja hinnasta löytyisi yksimielisyys. Pihkuria pyörittänyt T.V Ravintolat Oy on asetettu konkurssiin. Hotellin rakennukset ovat seurakunnan omistamalla maalla. Alueen koko on noin 8900 neliömetriä. Tällä hetkellä hotelli-ravintolan toiminnasta vastaa konkurssipesä.

Hautauspalvelumaksuihin tarkistuksia

Kirkkoneuvosto päätti tehdä päivityksiä hautauspalvelumaksuihin. Hinnat nousevat heinäkuun alun jälkeen sovittaviin hautauksiin. Hintamuutosten taustalla on se, että kulut seurakunnalle nousevat. Seurakunta ostaa haudankaivupalvelut ulkopuoliselta urakoitsijalta. Urakoitsija on vaihtumassa.

Uuden hinnaston mukaan esimerkiksi arkkuhautaus paikkakuntalaiselle maksaa jatkossa 450 euroa ja ulkopaikkakuntalaiselle 600 euroa. Hinnoissa on 50 euron nousu.

TS

 

24.5.2024 15.45