Uutislistaukseen

Kirkko ja seurakuntatalo korjaussuunnittelussa

Kirkkovaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta torstaina 15.12.

Seurakunnan ensi vuoden talousarviosta on tulossa noin 50 000 euroa alijäämäinen. Vuosikate noin 67 000 euroa ei tule riittämään poistojen kattamiseen. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2018-19. Kirkkovaltuusto päättää niistä torstaina 15.12.

Verotulojen ennakoidaan laskevan vuodesta 2015 noin viidellä prosentilla ja tästä vuodesta noin kolmella prosentilla. Ensi vuonna veroja kertyy arviolta 34 000 euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Talousarvion pohjana on sama taso kuin tänä vuonna.

Ensi vuodelle esitetään varattavaksi kirkon tutkimus- ja suunnittelukuluihin 150 000 euroa. Tälle vuodelle varattua Kirkkotuvan suunnittelurahaa ehdotetaan käytettäväksi tämän vuoden puolella oleviin kirkon tutkimuksen kuluihin.

Seurakunta varautuu myös korjaamaan seurakuntatalon huonokuntoisen ulkokatoksen, joka aiheuttaa riskiä alakerran rakenteille. Kuntokartoituksen ja suunnitelmien tekemiseen neuvosto esittää lisätalousarvioon 10 000 euroa ja ensi vuoden budjettiin 50 000 euroa. Lisäksi yhden vuokra-asunnon korjaamiseen esitetään 10 000 euron määrärahaa.

Hautausmaan ja muiden kiinteistöjen hoitoon esitetään hankittavaksi 7000 euron nurmenhoitokonetta ja 20 000 euron kiinteistötraktoria. Vaihdossa menisi vanha traktori, jonka alviton vaihtoarvo on 28 000 euroa.

Kymmenvuotinen metsänhoitosopimus päättyy ensi vuoden lopussa ja uuden sopimuksen ja Mäkrälammin metsäautotien perusparannukseen on varattu talousarviossa yhteensä 40 000 euroa.

Mukaan valmistelemaan keskusrekisteriä

Viitasaaren seurakunta osallistuu Keski-Suomen alueen keskusrekisteriä valmistelevaan hankkeeseen, päätti kirkkoneuvosto. Kirkkohallitus on linjannut viime vuonna, että seurakuntien kirkonkirjojen pito hoidetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä, joita olisi 2-4 hiippakunnassaan. Tältä pohjalta Jyväskylän rovastikunta käynnisti selvitystyön asiasta. Pohjoinen Keski-Suomi kuuluisi samaan alueeseen.

Tehdyssä selvityksessä todetaan asian olevan monimutkainen. Samalla pitäisi ratkaista, miten muut virastojen tehtävät hoidetaan. Viitasaaren kirkkoherranvirastossa on nyt kaksi työntekijää, jolloin sijaistaminen sujuu hyvin. Viitasaarella onkin hankala nähdä etuja, mitä keskusrekisteriin liittymisellä saataisiin, todetaan neuvoston kokouspykälässä. Alussa kustannukset kasvaisivat. Kuitenkin kirkon kanta on selvä. Lähtemällä mukaan heti alussa voi seurakunnalla olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaiseksi uusi keskusrekisteri muodostuu.

Keskusrekisteriin liittyminen tulee vielä myöhemmin seurakunnan päätettäväksi ja silloin asian käsittelee kirkkovaltuusto. Rekisteri voisi aloittaa toimintansa jo reilun vuoden päästä.

Tukkeja myyntiin Toulatista

Seurakunta pyysi viisi puukauppatarjousta ja sai kolme. Neuvosto päätti tehdä kaupat parhaan tarjouksen tehneen Stora Enson kanssa. Kaupan kohteena olevan leimikon ala on yhteensä vajaat 70 hehtaaria Toulatissa. Päätehakkuun arvo on noin 153 000 euroa.

TS

 

 

 

13.12.2016 22.50