Uutislistaukseen

Valtuustolle menossa tiukka talousarvioehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tiukan talousarvion ja toimintasuunnitelman ensi vuodeksi. Aiemmin tehdyn linjauksen mukaan kunkin tulosyksikön budjetissa saa olla kasvua ensi vuodelle vain enintään palkkojen nousun verran. Seurakunnan toimintakulut eivät saa kasvaa lainkaan.

Talousarvioehdotuksessa toimintakulut ovat 1,63 miljoonaa euroa, mikä on lähes 46 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja noin 30 000 euroa vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Myös henkilöstökulut, runsaat 860 000 euroa, ovat budjetissa pienemmät kuin aiemmin.

Ensi vuonna odotetaan toimintatuottojen hieman kasvavan tähän vuoteen verrattuna. Osittain siihen vaikuttaa leirikeskus Lummeniemen vuokraaminen ensi kesänä neljäksi viikoksi Helsingin seurakuntayhtymälle rippikouluja varten. Toisaalta kirkollisverot luultavasti vähenevät noin 55 000 euroa tästä vuodesta. Verotulojen arvioidaan olevan hieman yli miljoona euroa.

Menopuolella näkyvät mm. eläkerahastomaksu ja keskusrahastomaksu, jotka yhteensä ovat yli 94 000 euroa. Suuri summa kertyy kiinteistöjen ylläpidosta, sillä kiinteistötoimen toimintakulut ovat noin 522 000 euroa.

Kirkkoon, leirikeskukseen ja seurakuntataloon rahaa

Investointimenoissa on noin 150 000 euroa kirkon hankesuunnitelman aloitukseen ja 200 000 euroa Lummeniemen energiaremonttiin. Seurakuntalon ulkokatoksen purkamiseen esitetään 20 000 euron määrärahaa ja alakerran tilojen alustavaan korjaussuunnitteluun 30 000 euroa. Lummeniemen tie- ja piha-alueiden kunnostukseen esitetään varattavaksi 20 000 euroa.

Tilikauden tulos on talousarviossa miinuksella 78 280 euroa. Vuosikate on 46 248 euroa positiivinen, mutta se ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ovat arviolta 124 528 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää jäljellä vielä 643 323 euroa.

Seurakunnalla on lainaa jäljellä vain noin 56 000 euroa, mutta uutta lainaa aiotaan ottaa 220 000 euroa. Maksuvalmiuden varmistamiseksi harkitaan luotollisen sekkitilin avaamista.

Toiminnassa ensi vuodelle korostuu ajatus laadun parantamisesta määrän sijaan. Toimintasuunnitelman perusteina ovat ”viestintä ja vuorovaikutus” sekä ”kirkkovuosi”. Viestintä ja vuorovaikutus ovat ytimessä käytännössä kaikissa työmuodoissa. Teologisena aiheena ”kirkkovuosi” ohjaa seurakuntaa tarkemmin huomioimaan vuoden kulkua ja löytämään uusia tulokulmia aiheisiin. Kevätkautta hallitsevat Katriina-ohjelman käyttöönotto, uusi rippikoulusuunnitelma ja tietosuoja-asetus.

Henkilöstö pienenee eläköitymisten myötä

Kirkkovaltuustolle esitetään piakkoin myös vuosille 2018-2020 päivitetty henkilöstöstrategia. Siinä suunnitelmakauden lopussa henkilöstön vahvuus olisi noin 13, kun se nyt on 15,6. Muutokset tulevat käytännössä eläköitymisten kautta.

TS 

Kirkkoneuvoston pöytäkirja

 

4.12.2017 21.05