Uutislistaukseen

Ehdokkaiden etsintä kirkkovaltuustoon ajankohtaista

Seurakuntavaalit järjestetään tämän vuoden marraskuussa. Ehdokkaiden etsintä on siis ajankohtainen asia.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. Ennakkoäänestys käydään 6.-10.11. Kirkkovaltuuston tulee asettaa vaalilautakunta toukokuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Kirkolliskokous on päättänyt, ettei ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Koska tällä hetkellä ei vielä tiedetä ketkä asettuvat ehdolle seurakuntavaaleissa, kirkkohallitus suosittelee valitsemaan enemmän jäseniä ja varajäseniä, kuin mitä laki edellyttää: puheenjohtaja, neljä jäsentä ja viisi varajäsentä.

Edellisissä seurakuntavaaleissa Viitasaaren seurakunnan vaalilautakunnassa oli kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Vaalilautakunnan kokoonpanossa on otettava huomioon miesten ja naisten määrien suhde (60/40%).

TS

Seurakunnan vaalisivu

9.4.2018 07.51