Seurakunnalta alueita kaupungille

27.6.2018 21.16

Viitasaaren seurakunta ja kaupunki ovat neuvotelleet satama-, puisto- ja tiealueiden myynnistä seurakunnalta kaupungille. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle asian hyväksymistä. Kaupoilla saatetaan ajan tasalle alueiden käyttö ja sopimukset niistä.

Satama-alueita kaupunki on vuokrannut seurakunnalta. Satama-alueita on seurakunnalla ABC:llä, Porthanin satamassa ja Pihkurin satamassa. Osmolan venevaja kääntösillan Nelostien puolella myydään myös kaupungille. Nyt tehtävässä kaupassa seurakunta myy satama-alueita yhteensä 13 944 neliömetriä yhteishintaan 17 685 euroa.

Seurakunta myy myös puistoiksi kaavoitettuja alueita lähinnä Rantatien, Hietalantien, Kappelintien ja Hiekantien alueilla. Nämä puistot ovat pienialaisia. Lisäksi Savivuoren ulkoilualue on osittain puistoksi merkittyä aluetta, mutta siitä sovitaan erikseen. Sopimuksessa on neuvoteltu yhteensä 15 721 neliömetrin alasta, jonka kauppahinnaksi on muodostettu alueen tonttihinnoittelun perusteella yhteensä 23 582 euroa.

Tiealueiden omistusoikeuden siirroissa on kyse vanhoista teistä. Vuosituhannen vaihteessa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki lähti siitä, että kaavatie erotetaan yleisiksi aluieksi ja näitä toimituksia on alettu tekemään mm. Haapasaarentien, Kirkkotien ja Kappelintien alueilla. Kaavatiealueet ovat yhteensä 59 887 neliömetriä. Niistä kaupunki ei maksa rahaa, vaan seurakunta on jo aiemmin luovuttanut alueet kaupungin hallintaan.

TS

« Uutislistaukseen