Uutislistaukseen

Talousarvioehdotuksessa lainarahaa kirkkoon ja Lummeniemeen

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle joulunalusviikon kokoukseen ensi vuoden talousarvioehdotuksen, johon sisältyy myös lainanottoa. Investointeja lukuunottamatta talousarvio on pidetty aiemmissa summissa lukuun ottamatta 1,8 % korotusta palkkamenoissa.

Seurakunta varautuu tulevaan kirkon peruskorjaukseen ja Lummeniemen energiaremonttiin. Vuonna 2019 kirkon osalta tehdään tarve- ja hankesuunnittelu, luonnossuunnittelu ja urakkasuunnittelun aloitus, johon varataan 265 000 euroa. Lummeniemen hankkeisiin tarvitaan noin 300 000 euroa, jolla saadaan myös sauna kuntoon ja piha-alueita kunnostettua sekä tehtyä seurakunnalle kuuluva osuus tienvarren valaistuksesta.

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi toteaa, että seurakunta haluaa pitää Lummeniemen leirikeskuksen ja siksi siihen investoidaan. Lisäksi hän painottaa seurakunnan metsähakkuista, että esimerkiksi Kirkkosaareen ensi kesällä tulevista metsätöistä seurakunta haluaa kertoa avoimesti.

Hakkuut sijaitsevat melko keskellä saarta eivätkä kovin selkeästi näy ulospäin saaresta, mutta etenkin koneiden ja puiden kuljetus sulan kelin aikaan saaren ja mantereen välillä on varsin hyvin näkyvissä ja herättänee mielenkiintoa. Kirkkosaari on muutoinkin viitasaarelaisille rakas ja tärkeä alue.

Ensi vuoden talousarvion rahoituslaskelmaan sisältyy 450 000 euron pitkäaikaisten lainojen lisäys lähinnä kirkon ja Lummeniemen investointien vuoksi. Hyvä asia on se, että entisiä lainoja ei käytännössä ole. Verotulojen ennakoidaan hieman kasvavan ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna, koska alueen työllisyystilanne on parantunut.

Lue lisää neuvoston pöytäkirjasta.

TS

14.12.2018 08.18