Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto nimesi edustajia

Kirkkovaltuuston kokouslistalla oli tiistaina 19.2. seurakunnan edustajien nimeämisiä yhteisjohtokuntiin vuosiksi 2019-22. Yhdestä nimeämisestä valtuusto äänesti.

Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valtuusto nimesi jäseneksi Taina Salmelan kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Varajäsenehdotuksesta neuvosto ei ollut saanut ratkaisua, vaan päätösesityksessä oli kaksi nimeä: Ritva Muittari tai Eija Körkkö-Närhi. Valtuusto ratkaisi asian äänestämällä ja varajäseneksi tuli Ritva Muittari. Hän sai 12 ääntä ja Eija Körkkö-Närhi 6 ääntä. Valtuustossa todettiin, että kun hyviä ehdokkaita on kaksi, kyseessä on positiivinen ongelma.

Jyväskylän seurakunta järjestää sairaalasielunhoidon palveluita niihin sairaaloihin, mitkä palvelevat myös muualta maakunnasta tulevia potilaita.

Jyväskylän seurakunnan yhteydessä toimii Perheasiain neuvottelukeskus, joka palvelee koko maakuntaa. Myös Viitasaarella on seurakuntatalolla perheneuvojan vastaanotto noin joka toinen viikko. Perheneuvonnan yhteisjohtokuntaan valtuusto nimesi jäseneksi Marika Kellokankaan ja varajäseneksi Sari Toikkasen.

Äänekosken seurakunta organisoi kehitysvammaistyötä koko maakunnassa. Toimintaa ohjaa Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta. Siihen jäseneksi valtuusto nimesi Ulpu Kanasen ja varajäseneksi Anneli Palosen.

TS

20.2.2019 23.07