Uutislistaukseen

Alpo Syväselle Aikuinen Tsemppaaja -tunnustus


 

Alpo Syvänen on nimetty Viitasaaren vuoden 2018 Aikuiseksi Tsemppaajaksi. Viitasaaren Nuori Tsemppari 2018 -tunnustuksen sai Marja Puustinen.

Kunnat ja kaupungit voivat vuosittain nimetä Tsemppaajan ja Tsempparin. Valinnat julkistettiin perjantaina 15.3. Jyväskylässä Nuorten Suomi ry:n järjestämässä juhlassa, joka järjestettiin Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella.

Aikuinen Tsemppaaja on aikuinen tai aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideioihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.

Nuori Tsemppari on 14-19-vuotias, aktiivinen nuori tai 14-19-vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.

Alpo Syvänen on myös nuorisotyönohjaaja ja lähetyssihteeri Viitasaaren seurakunnassa. Marja Puustinen voi hänkin tulla jonkun mieleen seurakunnankin kautta, sillä hän on mm. kirjoittanut Ristipisto-kirjoituksia.

Palkintojen perusteet

Nuori Tsemppari: Marja Puustinen
Marja kannustaa nuoria mm. kehopositiivisuuden suhteen, myöskin toiminnallaan sosiaalisessa mediassa tuottaa hyväntahtoista keskustelua yhteiskunnallisissa kantaanottavissa asioissa.
Aikuinen Tsemppaaja: Alpo Syvänen
Toiminut pitkään nuorten kanssa kannustajana ja tukijana. Toiminnallaan innostaa ja kannustaa nuoria ilmaisemaan omia mielipiteitä, sekä kannustaa osallistumaan mm. nuoria koskevissa yhteiskunnallisissa asioissa.

TS

 


 

18.3.2019 18.40