Uutislistaukseen

Kirkkoneuvostolla tukku asioita, kuten sauna ja seurakuntapastorin jatko

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tämän vuoden talousarvioon 64 000 euron lisämäärärahaa Lummeniemen saunarakennuksen korjauksiin. Korjaukset on tehty, mutta yli 30 vuotta vanhan rakennuksen kunnostaminen oli arvioitua laajempi työ. Sauna on nyt nykyaikaistettu ja muutettu esteettömäksi. Remonttiin oli varattu 50 000 euroa. Toteutuneet kustannukset olivat noin 114 000 euroa.

Kirkkoneuvosto pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta päätöstä, että Juha Summala voisi toimia vt. seurakuntapastorina maaliskuun loppuun asti. Hän on sijaistanut Sami Siltasta, joka on irtisanonut virastaan. Summalan määräaikainen seurakuntapastorin virkasuhde on päättymässä 31.12.2019.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle täyttämättä olevien virkojen lakkauttamista. Nyt täytettyjä virkoja on yhdeksän: 2 papin virkaa eli kirkkoherra ja seurakuntapastori, 1 kanttorin virka, 2 diakoniatyöntekijän virkaa, 2 nuorisotyönohjaajan virkaa, 1 talouspäällikön  ja 1 emännän virka. Muut vuosien varrella täyttämättä jääneet tai työsuhteisiksi muutetut virat esitetään lakkautettavaksi ensi vuoden alusta lukien. Lisäksi emännän virka lakkautetaan 1.2.2020 alkaen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. Muutosten jälkeen Viitasaaren seurakunnassa on 8 virkaa ja muut 8 palvelussuhdetta ovat työsuhteisia.

Kirkkoneuvosto käsitteli myös ensi vuoden alustavaa talousarviota ja toimintasuunnitelmaa. Talousluvut herättivät vilkasta keskustelua kokouksessa.

Lue näistä ja muista kirkkoneuvoston päätöksistä tarkemmin pöytäkirjasta.

TS

20.11.2019 09.07