Uutislistaukseen

Lähetyksen rahoista harvinainen äänestys

Kirkkovaltuusto on hyvin harvoin äänestänyt asiakysymyksistä, mutta ensi vuoden talousarvion käsittelyssä torstaina 12.12.nähtiin tiukka äänestys, joka ratkesi yhden äänen erolla. Asia koski lähetyksen määrärahaa, jota valtuusto päätti pienentää 30 000 eurosta 25 000 euroon. Vastaesityksenä oli neuvoston esittämä 15 000 euroa eli pudottaminen puoleen.

Kirkkoneuvosto oli jo keskustellut lähetystyön talousarviomäärärahan pienentämisestä ja pyytänyt talouspäällikköä selvittämään muiden seurakuntien määrärahoja. Vertailu osoitti, että Viitasaaren seurakunta antoi lähetykseen viime vuonna jäsentä kohti 5,97 euroa, kun monissa muissa Keski-Suomen seurakunnissa se oli puolet siitä tai jopa sen alle. Jo neuvosto oli äänestyspäätöksellä päättänyt esittää valtuustolle, että määrärahaa pienennetään alkuperäisestä 30 000 eurosta 15 000 euroon. Neuvostossa kirkkoherran esitys oli 5000 euron pienennys eli summaan 25 000 euroa.

Valtuusto kävi asiasta pitkän keskustelun ennen äänestystä. Muutosesityksen teki Raija Kuronen ja esitystä kannatti Taina Salmela ja moni muu.

Kuronen perusteli esitystään mm. sillä, ettei seurakunta voi väistää kansainvälistä vastuuta toimialalla, joka on Jeesuksen asettama. Hänen mukaansa leikata pitää kuten muillakin työaloilla tehdään, mutta ”suhteettoman suurta leikkausta” lähetystyöstä hänen omatuntonsa ei salli. Muilla toimialoilla säästö on ensi vuoden budjetissa 4-5 prosenttia tämän vuoden budjettiin verrattuna.

Elina Räsänen oli Kurosen esityksen takana ja painotti, että lähetystyö on ydintoimintaa.

Pertti Jämsén kannatti suurempaa leikkausta perustellen sitä sillä, mitä muut seurakunnat laittavat lähetystyöhön. Hän huomautti, että kirkon remontti on viemässä paljon rahaa seuraavina vuosina. Jämsén laski, että esimerkiksi 20 vuoden aikana 15 000 euroa vuodessa on 300 000 euroa. Marjatta Ruuska kannatti Jämsénin esitystä ja sanoi, että lähetystyötä voi tehdä esimerkiksi talkootyönäkin.

Sisko Linna oli Jämsénin esityksen kannalla ja huomautti kyseessä olevan rahan, jota maksetaan ulospäin. Linnan mukaan Viitasaari on ollut vauras seurakunta ja on siksi voinut olla vertailun muita seurakuntia parempi, mutta nyt sopeutettava.

Kirkkoherra Antti Hiltunen sanoi, että meille karsinta tästä on olisi helppoa, mutta päätöksen vastuun kantaisivat ne lähetystyötä tekevät järjestöt mahdollisine irtisanomisineen. Hiltunen huomautti lähetystyöntekijöiden olevan ”meidän työntekijöitämme maailmalla”. Hän sanoi kyseessä olevan arvovalintojen siinä, mihin halutaan rahaa laittaa: Seurakunta voi sen päättää riippumatta muiden seurakuntien ratkaisuista.

Äänestyksessä Kurosen esittämän pienemmän, 5000 euron leikkauksen takana olivat: Päivi Leivonen-Majaniemi (kokouksessa varavaltuutettuna), Keijo Moilanen (varavalt.), Raija Kuronen, Ritva Muittari, Alli Paananen, Arvo Pietiläinen, Eero Pulkkinen, Elina Räsänen, Taina Salmela ja Tuulikki Hämäläinen (varavalt.). Neuvoston esityksen kannalla olivat Sari Hakonen , Pertti Jämsén, Marika Kellokangas, Eija Körkkö-Närhi, Sisko Linna, Mervi Paananen, Seija Puttonen (varavalt.), Marjatta Ruuska ja Päivi Koivisto (varavalt.). Kurosen esitys voitti äänin 10-9.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022. Lähetyksen summan muutoksen jälkeen ensi vuoden talousarviossa tulos pienenee 10 000 euroalla ja lopullinen talousarvio on 113 256 euroa alijäämäinen.

Tarkemmin talousarvio, toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma sekä kokouksen muut asiat löytyvät kirkkovaltuuston pöytäkirjasta.

TS

 

19.12.2019 14.53