Uutislistaukseen

Tiedote jumalanpalveluksista ja hautajaisista sekä muista kirkollisista toimituksista

Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa kirkollisten toimitusten pitämiseen. Eniten on vaikutusta hautajaisten järjestämiseen, mutta huomioimme esimerkiksi 10 henkilön rajan myös avioliittoon vihkimisissä ja kasteissa.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4. luvun 1 pykälän mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Tässä tartuntatautitilanteessa ja valtioneuvoston 16.3. päättämien uusien rajoitusten pohjalta on selvää, että säännöksiä on nyt sovellettava ajatellen erityisesti kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Jumalanpalvelukset

Evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa niin, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.

Piispat suosittelevat, että jokaisen seurakunnan pääkirkko on auki edellä mainitun jumalanpalveluksen jälkeen vähintään kaksi tuntia hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Näin menetellään myös Viitasaarella. Paikalla on seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta kirkko on auki. Hiljentymisen ja rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa on piispojen mukaan kansakunnan kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunausta myös suositaan. Kun hautaansiunaamistilaisuudetkin ovat nyt näin pieniä, voidaan myös harkita sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Myös muut kirkolliset toimitukset pyritään hoitamaan saman periaatteen mukaisesti eli lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan välttäen ja korkeintaan 10 henkilön läsnä ollessa.

Papit ja muut seurakunnan työntekijät auttavat mielellään mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Yhteydenotot kirkkoherranvirastoon tehdään pääosin puhelimella p. 014 3334 920 tai sähköpostilla viitasaaren.seurakunta(at)evl.fi ja virasto ovet ovatkin nyt poikkeusolojen takia suljetut.

Seurakunnan tehtävä on välittää toivoa ja luottamusta. Emme ole yksin.

Otamme käyttöön uusia työtapoja. Uusin tieto löytyy täältä otisivuiltamme viitasaarenseurakunta.fi ja Facebook-sivultamme facebook.com/viitasaarenseurakuntaLinkki avautuu uudessa välilehdessä – seuraa sivujamme.

 

17.3.2020 15.42