Uutislistaukseen

Tonttikauppa, päällikön virka ja kirkon remontti neuvostossa

Kirkkoneuvostolla oli käsiteltävänään tukku isoja asioita kokouksessaan torstaina 26.3. Niistä osa menee kirkkovaltuuston päätettäväksi ja osa oli tiedoksi merkittäviä asioita.

Tontti hoiva- ja tukiasuntoja varten

Seurakunta on myymässä määräalan Haapasaaresta Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle, joka suunnittelee tontille ympärivuorokautisia vanhustenhoivapaikkoja ja tukiasuntoja. Alue sijaitsee terveyskeskuksen ja Kelan välissä, osoitteessa Haapasaarentie 12-14. Määräalan koko 2800 neliömetriä. Kirkkoneuvosto esittää kaupan hyväksymistä kirkkovaltuustolle hintaan 25 €/m² eli 70 000 eurolla.

Ostaja haluaa käyttää poikkeamislupamenettelyä muutoin vaadittavan kaavamuutoksen sijaan. Seurakunnan valtakirjalla ostaja voi hakea ehdollista poikkeamislupaa heti rakennusluvan saamiseksi. Näin rakennustöihin pääsisi mahdollisimman pian Kirkkohallituksen päätöksen jälkeen.

Työnjohtajasta päällikkö

Kirkkovaltuusto saa päätettäväkseen kiinteistöpäällikön viran perustamisen. Neuvosto esittää uutta virkaa, joka käytännössä korvaisi kiinteistötoimen työnjohtajan toimen.

Työnjohtaja on vastannut kaikkien kiinteistöjen kunnossapidosta mukaan lukien hautausmaat ja metsäkiinteistöt sekä kiinteistö- ja hautaustoimen palvelujen hankinnasta ja valvonnasta ja hänellä on myös esimiestehtäviä. Tehtävänkuvaus sisältää hallinnollista valtaa ja koska hallinnollisia päätöksiä tekevien on oltava viranhaltijoita, on toimi muutettava viraksi. Tähän on kiinnitetty huomiota myös piispantarkastuksessa ja tilintarkastuksessa.

Kiinteistötoimen työnjohtaja on Tommi Raatikainen.

Kirkkoremontti pilkotaan osiin

Neuvosto merkitsi ilmoitusasiana tietoonsa kirkkoremonttiin liittyviä asioita. Peruskorjauksen hankesuunnitelma on jätetty Kirkkohallitukselle joulukuussa. Kirkkohallituksen yliarkkitehdin mukaan kirkon korjaukset pitää tehdä pienemmissä osissa ja keskittyä ensivaiheessa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin korjauksiin. Pienemmissä osissa toteuttaminen on myös seurakunnan näkemyksen mukainen ratkaisu.

Kirkkohallituksen mukaan olennainen muutos, kuten wc- ja keittiötilojen rakentaminen, pitää olla Museoviraston hyväksymä ja lausunto siitä seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä ennen kuin Kirkkohallituksen avustusta voidaan myöntää. Museoviraston käsittelyaika on ollut jopa kolme kuukautta, joten lausuntoa olisi ollut mahdoton saada ajoissa eli maalis-huhtikuun vaihteeseen mennessä.

Koska peruskorjaukseen tähtäävää varsinaista, karsittua hankesuunnitelmaa ei tälle keväälle voi saada, on avustushakemusta muutettu niin, että avustusta haetaan vain jo toteutuneisiin kustannuksiin. Niitä on kaikkiaan 415 000 euroa. Kuluja on tullut mm. erilaisista tutkimuksista ja selvityksistä, laskelmista ja vetotankojen asentamisesta suunnitelmineen ja lupineen.

Seurakunnan johtoryhmä linjasi helmikuussa, että kirkon ensimmäisen vaiheen korjaukseen käytetään noin miljoona euroa. Summassa on mukana arvonlisävero. Tällä summalla pyrittäisiin korjaamaan lvi-, sähkö- ja sprinklerijärjestelmät, tehtäisiin hirsirungon vakautus ja uudet tilat kirkon takaosaan. Suunnitelmat näistä tulisi olla olemassa syksyllä, jolloin seuraava Kirkkohallituksen avustushakemus voitaisiin jättää vuoden loppuun mennessä.

 

TS

31.3.2020 20.23