Uutislistaukseen

Tuloveroprosenttiin esitetään korotusta

Kirkkoneuvosto saa torstaina 13. elokuuta pöydälleen esityksen tuloveroprosentin nostamisesta. Nostoa esitetään ensi vuodelle nykyisestä 1,6 prosentista 1,85 prosenttiin. Korotustarpeen on linjannut omassa kokouksessaan seurakunnan johtoryhmä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kirkkovaltuusto.

- Tämän vuoden talousarvio ja tulevien vuosien taloussuunnitelmat ennakoivat alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Veroprosentin nosto kattaisi osaltaan alijäämää. Talous pitää saada tasapainotettua ja seurakunnan tärkeä työ turvattua, talouspäällikkö Kirsi Salojärvi sanoo.

Seurakunta on viime vuosina saanut pienennettyä henkilöstökulujaan. Puunmyynnistä ja tilojen vuokrauksista saadaan tuloja, mutta silti useimmiten tilinpäätökset ovat jääneet alijäämäisiksi.

- Viitasaaren seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,6 vuodesta 2012 alkaen ja se on selvästi alhaisempi kuin monella naapuriseurakunnalla.

Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunnan muiden seurakuntien veroprosentti on keskimäärin 1,83. Kirkollisverojen osuus Viitasaaren seurakunnan kaikista tuloista oli viime vuonna 50,9 %, toimintatulojen osuus 42,35 %, valtionrahoituksen osuus 6,50 % ja rahoitustulojen osuus 0,25 %. Ensi vuoden talousarviossa 900 000 euron suuruisiksi arvioidut kirkollisverotuotot kasvaisivat korotuksen myötä noin 140 400 eurolla, jos verotettava tulo pysyisi samana.

Suurin epävarmuus on ollut jäsenmäärän jatkuva väheneminen. Vuoden alkupuoliskon aikana jäsenmäärä pieneni 51 henkilöllä, läsnä olevia jäseniä oli 4878. Verotulokertymä on ollut alkuvuonna noin 3,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

- Nyt esitetty korotus tarkoittaa esimerkiksi 2500 euroa kuukaudessa ansaitsevan viitasaarelaisen osalta laskennallisesti reilut kuusi euroa. Se on noin 72 euroa vuodessa, Salojärvi laskee.

Seurakunnan täytyy myös jo varautua suureen kirkkoremonttiin, jonka suunnittelu alkoi jo lähes pari vuotta sitten. Kirkon remontti maksaisi hankesuunnitelman mukaan noin 4,1 miljoonaa euroa. Kirkkohallitus on ohjeistanut pilkkomaan remontin pienempiin osiin seurakunnan taloudellisen kantokyvyn mukaan.

Kirkkoneuvoston esityslista kertaa, mihin seurakunta varoja käyttää:

Jokainen veronmaksaja tukee seurakuntien työtä ihmisten hyväksi, koska kirkko tarjoaa apua ihmisille eri tilanteissa riippumatta siitä, kuuluuko henkilö kirkkoon. Esimerkiksi perheasian neuvottelukeskus ja sairaalasielunhoito palvelevat kaikkia. Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan ylläpitämille hautausmaille. Kirkon taidokas sisustus, esineistö ja kuvataide ovat olennainen osa suomalaista kulttuuriperintöä. Diakonia-apua annetaan esimerkiksi ruoka- ja vaateapuna. Jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien lisäksi seurakunnallamme on paljon toimintaa eri ikäisille.

TS

 

11.8.2020 08.38