Uutislistaukseen

Vero nousee 1,85 prosenttiin

Kirkkovaltuusto päätti äänestyspäätöksellä korottaa tuloveroprosenttia 0,25 prosentilla nykyisestä ensi vuonna. Nyt oleva 1,6 % nousee 1,85 prosenttiin. Kokous oli keskiviikkona 9.9.

Kirkkovaltuustossa on äänestetty viime vuosina vain harvoin. Nyt olleesta äänestyksestä huolimatta tulos oli selkeä, sillä veroprosentin halusivat pitää nykyisellään vain Hannu Glad, Eija Körkkö-Närhi ja Mervi Paananen.

Asia herätti runsasta keskustelua. Puheenjohtaja Eero Pulkkinen totesi aluksi, että korotus veisi Viitasaaren seurakunnan lähelle seurakuntien keskiarvoa, kun tähän asti tuloveroprosentti on ollut selvästi rovastikunnan keskiarvon alle ”niin kauan kuin muistaa”.

Sisko Linna sanoi puheenvuorossaan, ettei korottaminen ole tähän aikaan sopiva. Poikkeusaikana on ikävä mieliala. Hän kertoi kuitenkin olevansa korotuksen kannalla ”pitkin hampain”. Linna huomautti, että kirkkoa ei korotuksella korjata, vaikka pienenä lisänä se siinä on.

Lisämaksu tavallisimmin kympeissä

Arvo Pietiläinen oli korotuksen kannalla. Hänen mukaansa nosto ei aiheuta paljon lisämaksua ja hän toivoi, että jäsenet pystyisivät maksamaan 1,85 %.

Esityslistan tekstistä selviää, että korotus tarkoittaa esimerkiksi 2 500 euroa kuukaudessa ansaitsevan viitasaarelaisen osalta laskennallisesti reilut kuusi euroa kuukaudessa, mikä on noin 72 euroa vuodessa.

Hannu Glad sanoi aiheen olevan herkkä ja nyt vielä on koronakin lisänä. Hän pohti, että ”jos toinen on eronnut kirkosta, lähteekö toinenkin”. Glad esitti, että asiaa siirretään kevääseen ja nostetaan tuloveroastetta vasta vuodelle 2022.

Marjatta Ruuska oli korotuksen kannalla ensi vuodelle. Hän korosti sitä, miten hyvät palvelut Viitasaaren seurakunnassa on kaikenikäisille. Hän pohti, että ilman korotusta osasta jouduttaisiin luopumaan.

Kertarutina parempi?

Mervi Paananen piti korotusta isona ja tiedusteli, mitä kirkkoneuvosto oli ajatellut.

- Neuvoston ajatuksena on ollut, että halutaan kantaa vastuuta taloudesta, että se pysyisi edes kohtalaisena. Aina kun veroprosenttia joudutaan nostamaan, se tuo epämiellyttävää julkisuutta. Tällä 0, 25:n korotuksella ajatellaan, että korotuksia ei tarvitsisi tehdä joka vuosi, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Antti Hiltunen vastasi.

Mervi Paananen kommentoi, että aika ei ole hyvä korotukselle. Hän sanoi miettivänsä Hannu Gladin ehdotusta, että 1,6 % jätettäisiin vielä vuodeksi.

Glad täsmensi, ettei tiedä, miten korotus peilaa henkilöstöpolitiikkaan. Hän sanoi, ettei sinällään vastusta korotusta, mutta ajankohta on väärä. Hän sanoi toivovansa, ettei esimerkiksi lomautuksia jouduttaisi siirron takia kuitenkaan tekemään eikä työntekijöiden tarvitsisi pakolla vaihtaa kesälomarahoja vapaaseen.

Pertti Jämsén sanoi, että muuallakin on jouduttu korottamaan.

- Kertarutina on parempi kuin jokavuotinen. Koronastakaan ei ole tietoa, missä ollaan vuoden päästä. Tilanne voi olla vieläkin pahempi. Korotus on maltillinen, se ei vielä juurikaan yli keskiarvon seutukunnalla. Rahaa tarvitaan joka tapauksessa ja palvelut on hyvä turvata. Kuitenkin puollan, Jämsén sanoi.

Vuokratiloja tyhjillään

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi kertoi, että rovastikunnan keskiarvo on 1,78 %. Isommissa kaupungeissa veroprosentti on pienempi. Suurin se on Kyyjärvellä, tasan 2 %. Salojärvi mainitsi isona talouteen vaikuttavana asiana sen, että vuokratuotoissa tulee olemaan tulevaisuudessa haasteita, kun sen sijaan ennen vuokratilat olivat täysiä.

Tuija Siltanen piti korotusta tarpeellisena ja hyvin perusteltuna. Hänen mukaansa korona ei Viitasaarella ole tulotasoon juuri vaikuttanut. Hän piti tärkeänä, että seurakunta pystyisi säilyttämään palvelut ja työpaikat.

Mervi Paananen pohti, nostaako seurakunta kaikkea viitaten ilmeisesti mm. aiemmin tehtyihin tilavuokrakorotuksiin, ja että aiheuttaako se jaloilla äänestämistä, kun seurakunta tarjoaa kuitenkin apua riippumatta jäsenyydestä. Hän ilmoitti kannattavansa Gladin ehdotusta.

Raija Kuronen käytti lyhyen puheenvuoron viitaten myös siihen, mihin seurakunnan verotuloja käytetään riippumatta ihmisten kuulumisesta kirkkoon.

Juhani Halonen kommentoi Jämsénin ja Siltasen perusteluja hyväksi. Hän arvioi, että korottamiseen voisi olla nyt hyväkin sauma.

Kirkkoherra sanoi, että monet rakastavat kirkkoa rakennuksena, nekin, joille ei toiminta ole tärkeintä. Hän vastasi Siltasen toiveeseen työpaikkojen säilymisestä, että ei ole takeita 15 työpaikan säilymisestä kuitenkaan.

Hiltunen huomautti, että kirkkovaltuusto ei nyt pysty päättämään vuoden 2022 veroprosentista, vain vuodesta 2021. Hannu Glad muutti esitystään siten, että vuonna 2021 tuloveroprosentti pidettäisiin 1,6 prosentissa. Mervi Paananen kannatti esitystä.

”Itkien menty, hymyillen tultu”

Alli Paananen kannatti kirkkoneuvoston esitystä veroprosentin nostamisesta muistuttaen, että se on ollut kahdeksan vuotta sama. Hän mainitsi lapsiperhetoiminnan ja diakonian tärkeyden kertoen kuulleensa, miten seurakuntaan on itkien menty, mutta hymyillen tultu.

Äänestyksessä korotuksen puolesta äänesti 16 ja vastusti kolme.

TS

Linkki uutiseen valtuuston muista päätöksistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki pöytäkirjoihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

14.9.2020 11.15