Uutislistaukseen

Ensi vuoden leimikot UPM:lle

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan muun muassa ensi vuoden talousarviota ja toimintasuunnitelmaa ja puunmyyntiä. Puukaupoista seurakunta sai neljä tarjousta. UPM-Kymmene Oyj:n tarjous voitti.

Puukaupan arvioitu kokonaishinta hakkuujätteiden keruu mukaan lukien on 239 500 euroa. Uudishakkuita tehdään noin 20 hehtaarille, harvennuksia 42 hehtaarille ja ensiharvennuksia runsaalle kahdelle hehtaarille. Alueet ovat Pitkälehdossa ja Rimminsuolla.

Lummeniemen markkinointia ja tonttimyyntiä tehostetaan

Seurakunnan toiminnan suunnittelussa on huomioitu ensi vuoden toiminnan painopistealueet: armo, perhe, ympäristö ja kestävä kehitys sekä Viitasaaren kirkko.

Talouden osalta seurakunta valmistautuu kirkon peruskorjaukseen ja kirkon huoltorakennuksen rakentamiseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyt suunnitelmat muutoin, mutta Marjatta Ruuskan ehdotuksesta talousarvioon tuli lisäyksenä 3000 euroa markkinointiin ja myyntiin. Erityisesti tarvitaan painotusta Lummeniemen leirikeskuksen markkinointiin syksystä kevääseen ja seurakunnan tonttien myyntiin.

Vuokratuotot ovat kokonaisuudessaan pienentyneet, koska liiketiloja on tyhjentynyt ja vuokratontteja on myyty. Ensi vuodelle talousarvioon on arvioitu asuin-, liike- ja kiinteistöjen vuokratuottoja yhteensä 114 100 €, kun vielä vuonna 2018 tuottoja saatiin 158 336 €. Tonttikaupasta kaavaillaan saatavan 40 000 €:n myyntivoitot.

Kirkkoneuvoston 26.11. olleesta kokouksesta on pöytäkirja kotisivulla ja asiat löytyvät sieltä yksityiskohtaisemmin.

Kirkon remonttiasia etenee

Kirkkoneuvosto käsitteli myös kirkon hankesuunnitelmaa ja korjauksen rakennusavustuksen jättämistä Kirkkohallitukselle. Molemmat asiat menevät kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Neuvosto esittää valtuustolle myös, että se hyväksyy uudet, olennaiset muutokset osana kirkon korjaussuunnitelmaa ja merkitsee tiedoksi Museoviraston puoltavan lausunnon. Kirkon remontista pidetyn infoillan jälkeen saatujen palautteiden perusteella on tehty uusi luonnos kirkon urkuparven alusen muutoksista ja nämä muutokset ovat Museoviraston näkemyksen mukaan kirkkolain tarkoittamia olennaisia muutoksia. Museovirasto puoltaa niiden eteenpäin viemistä. Samoin on olennainen muutos uuden huoltorakennuksen rakentaminen kirkkopihalle, sitäkin Museovirasto puoltaa.

TS

Linkki: Kirkkoneuvoston pöytäkirja

 

3.12.2020 14.50