Uutislistaukseen

Tonttikauppa, veroprosentti ja henkilöasioita kirkkovaltuustossa

Seurakunta myy Viitasaaren keskustasta osoitteesta Koulutie 3 A määräalan, joka on kooltaan hieman yli tuhat neliömetriä. Tuomas ja Saija Moisio tarjosivat seurakunnalle määräalasta 12 000 euroa. Määräala muodostuu osista asemakaavan tonteista 6 ja 19 korttelissa Ao 40. Kirkkovaltuusto päätti myynnistä tarjotulla hinnalla keskiviikkoiltana 15.9. olleessa kokouksessaan.

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi oli neuvotellut kaupasta. Hän kertoi kokouksessa hinnoittelun perustuvan vyöhykeperusteeseen. Alue on hintavyöhykettä 3. Salojärvi huomatti hinnoittelun olevan jo 1980-luvulta indeksillä tarkistettuna, ja arvioi, että voisi olla pian aika tarkastella hinnoitteluperusteita uudestaan.

Toisena tonttikauppana valtuustossa oli Haapasaaressa peruuntunut kauppa. Seurakunta keskeyttää kauppaan liittyneen alistamisprosessin, joka on vireillä Lapuan hiippakunnan tuomiokaplitulissa. Kyseessä on tontti, jonka valtuusto päätti toukokuussa myydä kaupungille Haapasaaressa. Tontille piti sijoittua BestPark Oy:n matkaparkki, mutta yritys huomasi sille paremman paikan toisella puolen tietä, terveyskeskuksen alapuolella. Sen tontin seurakunta omistaa kokonaan. Yritys ja seurakunta ovat jo sopineet tämän toisen tontin vuokrauksesta.

Veroprosentista lyhyt keskustelu

Kirkkovaltuusto vahvisti myös tuloveroprosentin ensi vuodelle. Se pysyy ennallaan eli on 1,85 %. Valtuusto nosti tuloveroprosenttia tälle vuodelle nykyiseen vuosi sitten. 

- Taloudellisesti veroprosenttia ei ole mahdollista nyt alentaa, psykologisesti sitä ei ole mahdollista nyt nostaa, tiivisti tilanteen kirkkoherra Antti Hiltunen saaden valtuuston nauramaan.

Sisko Linna muistutti, että rahojen käyttöä seurakunnassa on seurattava tarkkaan. Hän sanoi, ettei henkilökohtaisesti kantaisi nyt suuresti huolta seurakunnan velkaantumisesta, mutta kuitenkin strategiaa ja henkilöstösuunnitelmaa on seurattava ja tarvittaessa reivattava. Henkilöstöä tulee hänen mukaansa tarkastella olemassa olevin voimavaroin.

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi kertoi henkilöstötilanteesta. Diakoni Ansa Litendahlin jäädessä eläkkeelle hänen tilalleen diakoniaan tuli Heidi Syvänen 80 prosentin työosuudella varhaiskasvatuksen osuuden jäädessä hänellä 20 prosenttiin. Kiinteistötyöntekijä Arto Hämäläinen on irtisanoutunut lokakuun alusta lukien. Salojärvi kertoi, ettei ketään palkata ainakaan nyt vakinaisesti tilalle, vaan työpaikka täytetään puoleksi vuodeksi. Edelleen Salojärvi kertoi, että kun seurakuntamestari Seija Ruuska on työvapaalla helmikuun loppuun saakka ja sijainen töissä, tarkastellaan kokonaisuutta, kun selviää palaako seurakuntamestari vai irtisanoutuuko hän.

Valtuusto merkitsi tietoonsa myös puolivuotiskatsauksen ja talousarvion toteutuman kesäkuu loppuun saakka.

TS

20.9. täsmennetty juttuun henkilöstöuutisointia, jotka olivat vain tiedoksi valtuustolle, ei päätettäviksi.

17.9.2021 17.01