Uutislistaukseen

Kirkkoneuvostossa lisämäärärahoja, puukauppa ja paljon muuta

Kirkkoneuvosto piti pitkän kokouksen torstaina 25.11. Asialistalla oli runsaasti asioita. Pöytäkirja on kotisivujen Päätöksenteko-osiossa.

Puukauppa UPM-Kymmenen kanssa

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan ensi vuoden leimikot myydään UPM-Kymmene Oyj:lle, joka teki niistä parhaan tarjouksen. Pitkälehdon ja Rimminsuon palstoilla olevat kohteet sisältävät uudishakkuita 18 hehtaaria, harvennuksia 43,9 hehtaaria ja ensiharvennuksia 3,8 hehtaaria. Kokonaishinta on noin 209 950 euroa.

Kaksi lisämäärärahaa kirkonmäen töihin

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 30 000 euron lisämäärärahaa kirkon huoltorakentamisen rakentamiseen tälle vuodelle. Huoltorakennukseen on varattu talousarviossa tälle vuodelle 294 000 euroa. Sähkö- ja lvi-töihin oli varattu runsaat 58 000 euroa, mutta todellisuudessa ne maksoivat liki 107 000 euroa.

Kirkkovaltuustolle esitetään lisämäärärahaa myös vanhan huoltorakennuksen purkutöihin runsaat 38 000 euroa sekä taseeseen aktivoitavaksi tontin hankintamenona 12 000 euroa.

Kirkkoneuvosto äänesti lähetysmäärärahasta

Viitasaaren kirkkoneuvosto äänestää hyvin harvoin kokouksissaan. Talousarvion osalta neuvosto päätyi kuitenkin äänestämään lähetysmäärärahan suuruudesta. Äänin 3-2, 1 tyhjä, kirkkoneuvosto hyväksyi pohjaesityksen, jonka mukaan seurakunnan avustukset eri lähetysjärjestöille on ensi vuonna 25 000 euroa eli sama kuin tänä vuonna. Vastaehdotus oli 20 000 euroa.

Haudankaivupalveluissa ja talvikunnossapidossa sopimukset kesään

Kirkkoneuvosto päätti käyttää Tmi Pasi Variksen kanssa tehtyä haudankaivupalvelusopimuksen optiota ajalle 1.1.-31.5. ensi vuonna. Palvelut on kilpailutettu vuonna 2017 ja sopimusta on jatkettu vuoden vaihtuessa. Palvelun tuottajan mahdollinen vaihtuminen ei ole järkevä talvikaudella, minkä vuoksi kirkkoneuvosto päätti, että kilpailutus toteutetaan jatkossa keväällä ja uusi sopimus alkaa kesäkuun alusta.

Kirkkoneuvosto päätti tehdä myös talvikunnossapidosta sopimuksen Tmi Pasi Variksen kanssa vain osaksi vuotta, tammikuun alusta kesäkuun loppuun. Nykyinen sopimus päättyy tämän vuoden loppuessa. Seurakunta haluaa selvittää, onko talvikunnossapito mahdollista tehdä jatkossa omana työnä.

TS

 

1.12.2021 07.34