Uutislistaukseen

Äänestysprosentti nousi, kirkkovaltuusto uudistuu

Nuoret käyttivät äänioikeuttaan Viitasaarella paljon yli keskiarvon

Vaalien voi sanoa sujuneen Viitasaarella hyvin. Äänestysprosentti nousi edellisistä vaaleista ja oli nyt 24,3. Viimeksi se oli 23,9. Nuorten äänestysinto parani vielä paljon paremmin, sillä nyt äänioikeuttaan käytti 16-17-vuotiaista peräti 18,5 prosenttia. Edellisvaaleissa alaikäisistä äänioikeutetuista äänesti vain 4,3 prosenttia.

Valtakunnallisestikin Viitasaaren luvut kestävät hyvin tarkastelun. Koko maassa äänestysprosentti oli vain 12,7 kaikki äänestäjät huomioiden. 16-17-vuotiaiden valtakunnallinen luku oli 6,9 prosenttia.

Viitasaaren äänikuningatar on Maria Kaisa Aula, joka sai 82 ääntä. Kaikki uudet valtuutetut ovat tässä:

Aula Maria Kaisa, ääniä 82
Kellokangas Marika, ääniä 62
Hänninen Minna, ääniä 61 (uusi)
Puustinen Jukka, ääniä 57 (uusi)
Kotilainen Marjaana, ääniä 52 (uusi)
Ruuhi Teuvo, ääniä 49 (uusi)
Vornanen Outi, 48 (uusi)
Kokkoniemi Assi, ääniä 44 (uusi)
Leppänen Ritva, ääniä 44 (uusi)
Kuronen Juha, ääniä 41 (uusi)
Hämäläinen Heidi, ääniä 41 (uusi)
Pietiläinen Arvo, ääniä 39
Niskanen Mauno, ääniä 35 (uusi)
Paananen Margit, ääniä 33 (uusi)
Siltanen Tuija, ääniä 32
Glad Hannu, ääniä 30
Puttonen Seija, ääniä 25 (uusi)
Paananen Mervi, ääniä 22
Räsänen Elina, ääniä 21

Arpa ratkaisi valtuustopaikan

Elina Räsäsen lisäksi myös Tuomo Toikkasella oli 21 ääntä. Vaalilautakunta joutui ratkaisemaan valtuustopaikan arpomalla. Arpa suosi Elina Räsästä.

Tuomo Toikkanen on ensimmäinen varavaltuutettu. Myös kaikki muut ilman valtuustopaikkaa jääneet ehdokkaat ovat varavaltuutettuja. Kaikki ehdokkaat olivat samalla Yhdessä olemme enemmän -ehdokaslistalla.

Kirkkovaltuusto uusiutuu Viitasaarella selvästi, sillä peräti 12 nyt paikan saaneista ei ole nykyisessä kirkkovaltuustossa. Selvä uudistuminen oli pakkokin, sillä nykyisistä valtuutetuista yhdeksän ei ollut ehdokkaanakaan. Uusia valtuutetuista on runsaat 63 prosenttia.

Naisia uudessa kirkkovaltuustossa on 13 eli 68,4 % ja miehiä kuusi eli 31,6 %. Ehdokkaina miehiä ja naisia oli lähes saman verran, mutta naiset saivat enemmän äänestäjiä taakseen. Myös nykyinen kirkkovaltuusto on selkeästi naisenemmistöinen.

Valtuuston ikäpresidentti on Teuvo Ruuhi, 81 vuotta, ja nuorin on Assi Kokkoniemi, 22 vuotta.

Ärmäkät kinkerit jäivät pienestä kiinni

Papit olivat luvanneet pitää ärmäkät kinkerit, jos äänestysprosentti nousee vähintään 25 prosenttiin. Tätä saatiinkin jännätä varsinaisen äänestyspäivän iltaan asti, sillä se oli hilkulla.

Vaalissa annettiin 988 ääntä. 25 prosentista jäi puuttumaan vain 31 ääntä. Se on 0,7 prosenttia.

Ennakkoon Viitasaarella äänesti hieman yli 80 prosenttia kaikista äänestäneistä.

Vaalin tulos on vielä alustava. Vaalilautakunta vahvistaa tuloksen tiistaina.

Uuden kirkkovaltuuston nelivuotiskausi alkaa vuoden 2023 alusta.

Koko maan suurin äänestysprosentti näissä vaaleissa oli Taivalkoskella, 36,3, jossa 16-17-vuotiaita kävi uurnalla peräti 31,7 prosenttia. Kinnulassa oli neljä vuotta sitten maan korkein äänestysprosentti, 48,1 ja nyt oli maan toiseksi korkein, 36,2 %.

TS

Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät

 

21.11.2022 21.29