Uutislistaukseen

Kanttorin virka tulee hakuun

Kirkkoneuvoston kokouksessa oli tilinpäätös, suunnitelmia ja perinnetoimikunta-asia.

Kanttorin virka tulee huhti-toukokuussa haettavaksi, päätti kirkkoneuvosto. Seurakunta on tällä hetkellä ilman vakinaista kanttoria. Kevät ja kesä sujuvat sijaisuusjärjestelyillä ja virka täytetään vakinaisesti elokuun alusta lukien. Virkaatekevänä kanttorina on aloittanut pääsiäisen jälkeen Markku Aho.

Neuvosto nimesi kaksivuotiskaudeksi uudet tukiryhmät eri toimialoille. Tukiryhmien kokoonpanot ovat tukiryhmien sivulla.

Seurakunnan kiinteistöstrategia yltää tähän vuoteen. Uutta strategiaa valmistelemaan kirkkoneuvosto nimesi työryhmän, johon kuuluvat henkilökunnasta kiinteistöpäällikkö Tommi Raatikainen ja talouspäällikkö Kirsi Salojärvi ja luottamushenkilöistä Hannu Glad, Juha Kuronen ja Teuvo Ruuhi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että ryhmään kysytään Jukka Tuohimaata ja Elina Mäkistä seurakunnan kirkkovaltuuston ulkopuolelta.

Henkilöstösuunnitelma ei ole enää ajantasainen, joten neuvosto asetti työryhmän myös uuden henkilöstösuunnitelman tekoon. Henkilökunnasta siihen nimettiin kirkkoherra Antti Hiltunen, talouspäällikkö Kirsi Salojärvi ja nuorisotyönohjaaja, luottamusmies Alpo Syvänen. Luottamushenkilöistä ryhmään nimettiin Marika Kellokangas, Minna Hänninen ja Mauno Niskanen.

Tilikauden tulos lähes 40 000 euroa ylijäämäinen

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksen viime vuodelta. Verotulot kasvoivat lähes 33 000 euroa edellisvuoteen verrattuna ja olivat noin 113 700 euroa yli talousarvion. Kirkollisverojen tuotto oli yhteensä runsaat 1,16 miljoonaa euroa.

Valtion rahoitus 120 660 euroa pysyi edellisvuoden tasolla. Vuosikatteeksi muodostui 233 005 euroa. Vuosikatteella voidaan kattaa suunnitelman mukaiset poistot täysimääräisesti, sillä poistot olivat runsaat 193 000 euroa. Tilikauden tulos on 39 908 euroa ylijäämäinen.

Investoinneista merkittävin oli kirkon peruskorjaus, johon käytettiin vielä viime vuonna runsaat puoli miljoonaa euroa. Kirkonmäen uuteen huoltorakennukseen meni vielä lähes 30 000 euroa.

Kiinteistötoimessa toimintakate oli 65 770 euroa. Sen aiheutti etenkin sähkön ja lämmön hintojen nousu sekä päiväkodin tulo seurakuntatalon siipeen, jossa sähkö- ja pihatyöt tulivat arvioitua kalliimmiksi.

Seurakunnan maksuvalmius lyheni vuoden lopussa, kun seurakunta päätti käyttää kirkonmäen hankkeisiin omarahoitusta nostamattoman lainaosuuden sijaan. Se tuotti kuitenkin hyötyä korkojen noustua nopeasti talven aikana. Omavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla.

Kirkkoneuvosto tarkasteli tilinpäätöstä myös lapsivaikutusten kannalta. Se totesi vaikutusten olleen pääosin positiivisia, ainoastaan varhaisnuorisotyön kohdalla selvitetään nykytilaa.

Mukaan perinnetoimikuntaan

Seurakunta osallistuu paikallisen perustettavan perinnetoimikunnan toimintaan, päätti kirkkoneuvosto. Asian taustalla on Sotainvalidien Veljesliiton, Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton aikomus ajaa toimintansa alas vuoteen 2025 mennessä. Veteraaneihin liittyvää perinnetyötä on tarkoitus jatkaa alueellisten perinneyhdistysten kautta.

TS

Tarkemmin kokousasioista voit lukea kirkkoneuvoston pöytäkirjasta.

 

14.4.2023 16.27