Uutislistaukseen

Vanhassa Kirkkosaaressa metsätöitä heinä-elokuussa

Seurakunnan mailla Vanhassa Kirkkosaaressa tehdään tänä kesänä metsätöitä, mistä retkeilijöitä ja muita liikkujia varoitetaan kylteillä. Töihin käydään kuitenkin vasta heinäkuun lopulla, kunhan linnut ovat ehtineet pesiä. Työhön varataan noin kuukausi aikaa.

Metsätyöt eivät estä hautausmaakäyntejä. Töitä tehdään hautausmaan suunnallakin, mutta hautausmaa-alueen yleisilmeeseen sillä ei ole juuri vaikutusta. Joitakin takimmaisia hautausmaalle näkyviä korkeita latvuksia poistuu näkymästä, mutta hakkuualue ei yllä hautausmaan reunaan asti. Töiden ollessa käynnissä siitä kuuluu ääntä hautausmaallekin.

Saaressa muutoin liikkuvien kannattaa pysytellä reilusti työalueen ulkopuolella sitten, kun koneet ovat aloittaneet työnsä. Rantautumispaikoille tulee kyltit varoittamaan hakkuista. Turvaetäisyys motoon eli hakkuukoneeseen on 90 metriä.

Haitta reippailijoille ja virkistyskäytölle on tilapäinen. Maaperä on kantavaa, joten koneiden käytöstä ei pitäisi tulla pahoja vaurioita maastoon.

Suurin osa käsiteltävistä alueista on keskiosassa saarta. Poistettavista puista osa otetaan niin sanotulla poiminnalla eli poistetaan lähinnä isoimmat puut ja pienempiä jää tasaisesti jatkamaan kasvuaan. Hakkuut eivät tule isommin muuttamaan näkymään saareen kaupungilta päin.

Vanha Kirkkosaari eli virallisemmin Viitasaari on 230 hehtaarin kokoinen saari. Metsätöitä tehdään nyt 30 hehtaarin alueella. Puuta kertyy 2000-3000 mottia eli kuutiometriä. Seurakunnan kassaan siitä tulee noin 150 000 – 170 000 euroa.

Seurakunta teki puukaupat UPM:n kanssa ja työt saaressa toteuttaa Viita Forest. Koneet viedään saareen ja tuodaan pois lautalla.

Kulmavuorella vanhinta metsää

- Seurakunnan metsiä hoidetaan kymmenvuotissuunnitelman mukaan. Tässä ei kuitenkaan oteta nyt puuta ihan paljon kuin suunnitelmassa on ajateltu, seurakunnan kiinteistöpäällikkö Tommi Raatikainen ja seurakunnan metsiä hoitava Mikko Kauppinen Metsä Groupilta kertovat.

Metsiä hoidetaan PEFC-sertifiointijärjestelmän mukaan. Tehtävät työt ovat normaaleja metsänhoitotöitä.

Seurakunta pyrkii huomioimaan toimissaan luontoarvot. Seurakunnalla on jo joitakin suojelukohteita. Myös Vanhassa Kirkkosaaressa olisi sopiva suojelukohde.

- Kulmavuorella on tosi vanhaa metsää. Alueen koko on vajaat kymmenen hehtaaria, Kauppinen ja Raatikainen kertovat.

Alueen suojelusta ei ole päätöstä.

Aiemman hakkuun jäljet lähes peittyneet

Vanhassa Kirkkosaaressa tehdään tänä kesänä myös kaksi aukkohakkuuta. Lähempänä hautausmaata oleva kohde on noin 1,9 hehtaaria kooltaan. Toinen aukko on kauempana ja sen koko on noin 6,4 hehtaaria.

Viimeksi hakkuita tehtiin Vanhassa Kirkkosaaressa nelisen vuotta sitten syksyllä 2019.

- Tämän kesän hakkuut ovat noin puolet siitä mitä silloin, Raatikainen sanoo.

Metsäasiavastaava Seppo Peltokorpi UPM:ltä, yrittäjä Veikko Välipakka, korjuusuunnittelija Joni Tiainen, korjuusuunnittelija Mika Marin, metsäasiantuntija Mikko Kauppinen Metsä Groupilta ja kiinteistöpäällikkö Tommi Raatikainen tarkastelivat äskettäin Vanhan Kirkkosaaren tulevaa työmaata sekä osittain edellisen jälkiä.

-Aika hyvin edellisten jäljet ovat peittyneet, Raatikainen totesi.

Vanha Kirkkosaari on suosittu virkistysalue polkuineen ja laavuineen kaikkina vuodenaikoina. Seurakunnan tavoite on, että se on jatkossakin kaikkien käytettävissä. Käyttö vaatii toki myös käyttäjiltä vastuullisuutta. Kirkkosaari on ollut olemassa ennen meitä ja jää olemaan meidän jälkeemme. Hyvällä metsänhoidolla pyritään sekä säilyttämään luontoarvoja että estämään pusikoituminen.


Joni Tiainen Viita Forestilta (vas.), Seppo Peltokorpi UPM:ltä, Mikko Kauppinen Metsä Groupilta, Tommi Raatikainen seurakunnalta, Veikko Välipakka Viita Forestilta ja Mika Marin Viita Forestilta tutustuivat työkohteeseen. Kauppinen tarkistaa kuviotietoja kännykästä.


Vanhassa Kirkkosaaressa on todella järeitä puita, jotka ovat nähneet aikaa pidemmästi kuin niiden juurella ihmettelevät ihmiset.


Vanhan Kirkkosaaren hautausmaanäkymiin metsätyöt eivät juuri vaikuta. Lähistölle tehtävä pieni aukko sijoittuu kuvassa näkyvän metsäkaistaleen taakse ja oikealle puolelle.


Hautausmaalla voi käydä metsätöiden estämättä koko kesän ajan.


Saaressa olevia reittejä on merkitty sinisellä värillä. Poluilla ja metsässä liikkumiseen hakkuilla on vaikutuksia loppukesällä. Työalueelle ei pidä mennä.

Teksti ja kuvat: Tuija Siidorow

 

 

7.6.2023 21.20