Uutislistaukseen

Kirkkovaltuustossa viime vuoden yhteenveto

Hiltusen tiivistys: Uusi strategia ja kirkkoremontti valmiiksi, äänestysprosentti nousi, jäsenmäärä laski

Viitasaaren kirkkovaltuusto on hyväksynyt viime vuoden tilinpäätöksen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Valtuuston kokouksessa 1. kesäkuuta oli myös muutamia muita asioita.

Tilinpäätös oli vajaat 40 000 euroa ylijäämäinen. Valtuusto hyväksyi pääluokkatason toimintakatteiden ylitykset ja alitukset, ylijäämän siirtämisen taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja myönsi tilintarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille.

Tilinpäätösasian esittelyssä kirkkoherra Antti Hiltunen tiivisti viime vuoden muutamaan lauseeseen:

- Viime vuonna tehtiin uusi strategia, kirkkoremontti valmistui ja äänestysprosentti nousi. Ne ovat isoja asioita, joista saadaan olla tyytyväisellä mielellä. Toisaalta jäsenmäärä väheni liki 140 henkilöä. Se ei ole kiva.

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi nosti näiden lisäksi esiin kustannusten kasvun. Kirkon remonttiin ja huoltorakennuksen tekoon meni vielä viime vuonna isot summat. Seurakunnan verotulojen kasvu ja metsä- ja vuokratulot auttoivat selviämään menoista.

Vuoden lopussa seurakunnan maksuvalmius putosi hetkellisesti alle suositustason, kun seurakunta vältti nostamasta lisää nostamatonta lainaa maksujen maksamiseen. Ratkaisu osoittautui oikeaksi korkojen noustessa voimakkaasti talvella. Nyt maksuvalmius on Salojärven mukaan jo aivan toinen.

- Emme ole kriisissä ja talous on hyvällä mallilla. Samalla voin kertoa, että kirkkohallitus on juuri hyväksynyt matkahuollon tonttikaupan, josta tulee yli 80 000 euroa. Sillä voidaan heti lyhentää pitkäaikaista lainaa.

Kirkkovaltuutettu Mervi Paananen kysyi resursseista ja kesätyöntekijöistä. Hän toivoi, että uudet kesätyöntekijät voisivat olla pitkäaikaistyöttömiä. Resurssikysymys kohdentui siihen, että varhaisnuorisotyössä on nyt 20 prosentin työntekijäresurssi, kun 80 prosenttia aiemmasta työajasta on siirretty diakoniatyöhön.

Antti Hiltunen vastasi uuden henkilöstösuunnitelman olevan työn alla. Hänen mukaansa kasvatustyön osalta on kehittämistä, mutta hän ei näe, että palkattaisiin lisätyöntekijää. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula kiinni huomiota siihen, että lapsivaikutusten arvioinnissa oli kysytty, onko yhdistelmäviran vaikutusten arviointia tehty.

Kirkkoherranvirka hakuun ensi vuonna

Kokouslista oli melko lyhyt eikä päätösehdotuksiin tullut muutoksia. Ilmoitusasioissa Hiltunen kertoi lähdöstään kappalaiseksi Tikkakoskelle. Hän aloittaa Jyväskylän seurakunnassa syyskuun alussa. Koeaika on helmikuun loppuun, joksi ajaksi tarvitaan sijainen.

Asia on hiippakunnan tuomiokapitulin käsissä. Hiltunen kertoi, että seurakuntapastori Juha Summala ei ole halukas sijaistamaan. 

Hiltunen kertoi, että vakinaisesti paikka tulisi täytettäväksi ensi kevättalvella. Hänen mukaansa on viisasta miettiä, mitä saattaa tarkoittaa Kinnulan seurakunnan pyyntö kapitulille seurakuntarakenneselvityksestä.

Maria Kaisa Aula kysäisi Hiltusen lähtöön viitaten, että ”ei vissiin palkankorotuskaan vaikuta”. Hiltunen piti kysymystä mielenkiintoisena, mutta sanoi, että ei ehkä.

Prideen osallistumisesta kysymys

Kokouksen jatkuessa Elina Räsänen tiedusteli seurakunnan osallistumisesta ViitasaariPride-viikkoon. Hän kertoi olevansa surullinen, että asia pulpahti yhtäkkiä esiin ja siitä piti lukea infoista ja lehdistä. Räsänen kysyi, miksi asia ei ollut kirkkovaltuustossa ja ajoissa.

Antti Hiltunen vastasi yhteydenoton tulleen tapahtumajärjestäjiltä.

- Esitin, että kirkossa voisi pitää rukoushetken. Sen ratkaisun tein edes ajattelematta, että pitäisi kysyä ja ettei kirkkoherran valta riittäisi rukoushetkestä päättämiseen. Jokainen ihmiselo on arvokas ja pyhä. Olisin kyllä voinut informoida työntekijöitä ja luottamushenkilöitä asiasta paremmin.

-Kirkkoherra ei ota mitään kantaa avioliittolakiin ja -käsitykseen. Kirkko päättää siitä, hän lisäsi.

Asiasta ei syntynyt enempää keskustelua.

Hannu Glad ehdotti, että seurakunta hankkisi kausityöntekijöille yhtenäiset työasut.

TS

 

Kokouksen esityslista on julkaistu kotisivulla. Samalle sivulle tulee pöytäkirja sen tarkistamisen jälkeen.

9.6.2023 17.38