Uutislistaukseen

Viitasaari mukana seurakuntaselvityksessä

Viitasaaren seurakunta on mukana seurakuntaselvityksessä, jota Kinnulan seurakunta pyysi aiemmin tänä vuonna Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta. Myös Pihtiputaan seurakunta on selvityksessä mukana.

Asia varmistui torstaina 28. syyskuuta, kun rovastikunnan kirkkoherrat ja talouspäälliköt sekä lakimiesasessori Tuomas Hemminki tuomiokapitulista kokoontuivat Kinnulassa.

- Tuomiokapituli päättää 11. lokakuuta selvitysmiehestä, joka aloittaa tunnustelut mahdollisuudesta yhdistyä yhdeksi seurakunnaksi, Viitasaaren vs. kirkkoherra Hannu Huttunen tiivisti asian Viitasaaren kirkkovaltuustolle torstai-illan kokouksessa.

Seurakuntaliitos on toki vain yksi mahdollisuus mihin selvitys voi päätyä. Kinnulan pyyntö koski selvitysmiehen nimeämistä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia ja muita ratkaisuja yhdessä yhden tai useamman seurakunnan kanssa. Seurakuntien määrä on nyt kolme.

- Selvitysmies vasta aloittaa työnsä ja ei vielä tiedetä, päätyykö hän edes ehdottamaan yhdistymistä. Selvitys voi olla pitkäkin tie ja ainakin vuosi 2025 tulee liian nopeasti. Ratkaisuihin päästään ehkä valtuustokauden lopulla, talouspäällikkö Kirsi Salojärvi kertoi.

Hannu Huttusen mukaan selvityksen kestäessä muun muassa luottamushenkilöitä kuullaan kaikissa seurakunnissa. Prosessin eteneminen selkenee myöhemmin.

Ilmoitusasiat-pykälässä kerrottu tieto tuli yllätyksenä osalle valtuutetuista, vaikka Kinnulan jättämä selvityspyyntö onkin ollut tiedossa. Valtuutetut totesivat, että vielä ei voida enempää tietää tulevaisuudesta.

Salojärvi arvioi kysyttäessä, että minkään kolmen seurakunnan talous ei ole siinä kunnossa, että se pakottaisi yhdistymiseen. Viitasaaren seurakunnalla on eniten velkaa, mutta toisaalta huomattava metsävarallisuus. Pihtiputaan seurakunta puolestaan on velkahuolista melko vapaa eikä Kinnulassakaan ole tilanne, etteikö seurakunta selviäisi, Salojärvi kertoi.

- Mutta nykyään katsotaan muitakin kriteereitä kuin taloutta, kuten rekrytoinnin vaikeuksia, talouspäällikkö sanoi.

Pihtiputaan ja Kinnulan yhteisen kirkkoherran viran täyttäminen kesti vuosia ja nyt Pihtiputaalta puuttuu nuorisotyönohjaaja.

 

Terveisiä Kinnulan kokouksesta kertoivat kirkkovaltuustossa vs. kirkkoherra Hannu Huttunen (vas.) ja talouspäällikkö Kirsi Salojärvi (oik.). Puheenjohtajana valtuustossa toimi valtuuston varapj. Jukka Puustinen.

Lisärahaa urkuremonttiin

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25 000 euron lisämäärärahan tämän vuoden talousarvioon urkukorjauksen loppuunsaattamiseksi. Kirkon vanhojen urkujen peruskorjauksen kuluja ovat nostaneet asbestityöt ja tarve uusia puhallinmoottori. Talousarvioon oli varattu 74 000 euroa urkujen kunnostusta varten.

Valtuusto merkitsi tietoonsa käyttö- ja tuloslaskelman ja toiminnan puolivuosikatsauksen. Talouspäällikkö Kirsi Salojärven mukaan verotulokertymä on vuoden alkupuoliskolla ollut positiivista verrattuna talousarvioon. Puunmyyntitulot Vanhan Kirkkosaaren puukaupoista näkyvät vasta vuoden loppupuoliskolla, mutta Salojärvi arvioi, että niistä seurakunta voi tehdä ylimääräisen lyhennyksen velkoihin. Velkaa seurakunnalla on etupäässä kirkon remontista. Velan korkotaso on noussut, mutta asiaa helpottaa se, että seurakunta pystyi tekemään lisälyhennyksen myös viime syksynä.

Kirkollisveroprosenttia valtuusto laski tälle vuodelle 0,05 prosentilla sote-muutoksesta johtuvan verouudistuksen takia. Veroprosentti on nyt 1,8. Valtuusto päätti pitää sen samana myös ensi vuonna.

Kirkkovaltuuston kokous oli melko lyhyt. Valtuutetut kyselivät tarkennuksia muutamiin asioihin, mutta suurta keskustelua ei aiheutunut vielä seurakuntaselvityksestä eikä muistakaan asioista.

Kirkkovaltuuston esityslista on luettavissa verkkosivuston päätöksenteko-kohdassa, samoin pöytäkirja sen jälkeen, kun se on tarkastettu.

TS

28.9.2023 21.09