Uutislistaukseen

Kirjanpainaja pakottaa hakkuisiin Vanhassa Kirkkosaaressa

Seurakunnan vaihtoehdot ovat vähissä metsähakkuiden osalta ensi vuonna Vanhassa Kirkkosaaressa eli Viitasaaressa kaupunkikeskustan edustalla ABC-huoltoasemaa vastapäätä. Koska kirjanpainaja on saareen päässyt ja tuhoja tehnyt, ovat hakkuut tarpeen. Näin tuhoja voidaan pysäyttää ja taloudellista tappiota minimimoida. Kirjanpainaja on vanhoja kuusipuita suosiva tuholainen. Läheskään koko saarta ei sentään ole tarpeen parturoida.

Kirkkoneuvosto päätti myydä puut UPM-Kymmene Oyj:lle tarjousten perusteella. Uudistushakkuita on  21,6 hehtaaria ja ensiharvennuksia 1,2 hehtaaria. Arvioitu hakkuukertymä on yhteensä 5 680 kuutiota.

UPM-Kymmenen tarjous oli kokonaisedullisuus huomioiden paras, noin 283 400 euroa. Puukaupan arvioitu kokonaishinta bonuskertymä mukaan luettuna on yli 319 100 euroa, josta vähennetään metsänuudistamistöiden kustannukset. Saatavan nettotulon arvioidaan olevan 293 660 euroa. Seurakunnalla on lisäksi aikaisemmista hakkuista käyttämätöntä bonuskertymää UPM-Kymmene Oyj:llä 25 255 euroa.

TS

Kokouspöytäkirja

 

22.11.2023 20.36