Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi ylijäämäisen talousarvion

Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston joulukuun kokous sujui torstai-iltana 14.12. vilkkaan keskustelun merkeissä. Kokouslistalla olevien raha-asioiden lisäksi valtuustoa keskustelutti muun muassa menossa oleva seurakuntaselvitys naapuriseurakuntien kanssa.

Pisin keskustelu syntyi ensi vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä, mutta huolestunut valtuusto ei ollut. Sekä talouden että toiminnan on katsottu olevan melko vakaassa tilassa. Ensi vuoden talousarvio on runsaat 137 000 euroa ylijäämäinen.

Kirkollisveroennusteen mukaan verotulot olisivat ensi vuonna hieman vajaat 1,3 miljoonaa euroa. Sama taso näyttäisi ennusteen mukaan jatkuvan pari seuraavaakin vuotta, jos veroprosentti on 1,80. Verotulojen lisäksi seurakunnan merkittäviä tuloja ovat puunmyyntitulot ja vuokratulot. Puunmyyntituloja tulee ensi vuonna enemmän kuin metsätaloussuunnitelman mukaan pitäisi, koska Vanhan Kirkkosaaren kuusikossa jyllää kaarnakuoriaisia. Hakkuita on siksi tulossa ennakoitua enemmän.

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi kertoi, että ensi vuonna Lummeniemen leirikeskukseen on jälleen hyvin varauksia oman seurakunnan ulkopuolelta: kesälle viisi leiriviikkoa ja talvelle kaksi. Tänä vuonna varauksia oli tavallista vähemmän.

Lainoihin ylimääräisiä lyhennyksiä

Seurakunta pyrkii lyhentämään kirkonkorjauslainaansa nopeutetulla vauhdilla tekemällä edelleen ylimääräisiä lyhennyksiä. Vuoden vaihtuessa lainaa on jäljellä 621 250 euroa. Lainojen nopeutettu maksaminen on toisaalta saanut talouden mittareista yhden värähtämään epäsuotuisalle puolelle: maksuvalmiuden. Talouspäällikkö kertoi tilanteen olevan hallinnassa ja Viitasaaren seurakunnalla olevan kuitenkin hyvin tuloja.

Investoinneissa on kahden tai kolmen robottileikkurin hankinta, joiden yhteishinta on 12 000 euroa. Niiden on laskettu vähentävän henkilötyön tarvetta sata tuntia kesässä ja säästävän polttoainetta noin 200 litraa.

Nyt talven ajan käytöstä poissa olevan Hiekan siunauskappelin kuntotarkastukseen ja mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin on talousarviossa varattu 20 000 euroa. Seurakunnan tarkoitus on kuulla kappelin tulevaisuuden suhteen myös suoraan seurakuntalaisten ääntä.

Äkillisiä rikkoontumisia ja irtaimistohankintoja varten on varattu 20 000 euroa. Seurakuntaselvityksen kulut ovat 2400 euroa.

Seurakuntaselvitys, testamenttilahjoitus ja kirkkoherran lähtö merkittävimpiä asioita

Vs. kirkkoherra Hannu Huttunen luonnehti toimintasuunnitelmassa olevan merkittävimpinä asioina menossa oleva seurakuntaselvitys ja sen mahdolliset seuraukset ja kirkkoherra Antti Hiltusen lähtö Viitasaaren seurakunnan palveluksesta sekä 117 981 euron testamenttilahjoitus, jonka seurakunta sai diakoniatyöhön. Seurakunta on perustanut Liisa Mehtolan testamenttirahaston, jolla diakoniatyötä on tarkoitus kehittää ja vahvistaa seuraavan kolmen vuoden ajan erityisesti vanhusten tukemisessa.

Toimintasuunnitelman painopisteet ensi vuonna ovat pyhä, lähimmäinen ja ”otetaan opiksi lapsilta ja nuorilta”. Seurakunnassa aloittaa uusi nuorten vaikuttajaryhmä.

Valtuutetut keskustelivat talouden, kappelin ja seurakuntaselvityksen tilanteesta rauhalliseen sävyyn. Selvityksestä valtuusto kaipasi lisätietoa sekä aikataulusta että yleistietona mukana olevista muista seurakunnista esimerkiksi jäsenmäärän ja työntekijämäärän suhteen.

Positiivinien lisätalousarvio

Talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion. Se oli harvinaista laatua, sillä vaikka siinä oli toteutuneita kuluja tälle vuodelle arvioitua enemmän muun muassa palkankorotusten vuoksi, oli myös tuloja ennakoitua enemmän.

Kirkollisverotuottoa oikaistiin 130 000 euroa suuremmaksi. Lisäksi toimintatuotot kasvoivat puunmyynnissä ja tonttikauppojakin oli toteutunut. Vuoden 2023 talousarvion muutos oli kokonaisvaikutukseltaan runsaat 63 300 euroa positiivinen. Näiden muutosten myötä tämän vuoden talousarvio näyttää noin 119 300 euron ylijäämää.

Taloussääntöön ja henkilöstöstrategiaan päivitykset

Kokous hyväksyi myös päivitetyn taloussäännön. Se pitää sisällään lähinnä teknisiä muutoksia, jotka liittyvät heinäkuun alussa voimaan tulleeseen uuteen kirkkolakiin.

Kirkkovaltuusto hyväksyi myös seurakunnan päivitetyn henkilöstöstrategian. Sen mukaan henkilöstön määrä pysyy jatkossa nykyisellään. Vakinaisia työntekijöitä on 14,4. Kokoaikaisia on 13 ja osa-aikaisia yksi. Lisäksi on määräaikaisia työntekijöitä etenkin kesällä, jolloin hautausmaiden työt työllistävät. Henkilöstöstrategiassa todetaan, että nykyinen henkilöstömäärä on minimi, millä nykyistä toiminnan tasoa voidaan ylläpitää.

TS

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

 

21.12.2023 11.27